

Статьи

Статьи

Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?Многие люди замечали на прилавках эко-магазинов пророщенные ростки какой-нибудь хорошо известной нам культуры: пшеницы, ржи, подсолнечника, люцерны, и т.п. Что это и какую пользу для организма несёт?Если ответить кратко, то суть пользы  …
Комментариев: 0
Полезность Омега-6 и Омега-9
Что представляет собой Омега-6 и 9 и зачем они организму человека? Разберём в этом коротком тексте.Ранее мы с вами уже рассматривали Омега-3. Омега-6 это тоже полиненасыщенная жирная кислота, а Омега-9 – мононенасыщенная.Среди всех трёх, Омега-3 – наиболее полезная, у неё огромно …
Комментариев: 0
Принимаем витамины правильно и безопасно
Принимать витамины стоит только по назначению врача или диетолога, чтобы не перенасытить ваш организм тем, что ему не нужно.Витамины в таблетках усваиваются довольно плохо. Их концентрация в разного рода поливитаминных комплексах – довольно большая, что непривычно и неестественно для орган …
Комментариев: 0
Нужны ли витамины здоровому человеку
Нужны ли витамины здоровому человекуСразу оговоримся, что «здоровый человек» – это тот, кто питается полноценно каждый день, принимая сбалансированное количество минералов, микро- и макроэлементов, нутриентов и, конечно же, витаминов.Витамины – это вещества, которые н …
Комментариев: 0
Что должно быть в домашней аптечке
Что должно быть в домашней аптечкеНаполнение аптечек первой помощи регламентируется различными приказами Министерства Здравоохранения. Но на практике, их регламенты и правила далеки от реальности. Так что же действительно полезно для домашней аптечки?1.  Материал для перевязок. Бинт, ж …
Комментариев: 0
Зачем организму Омега-3
Зачем организму Омега-3Почему так полезна средиземноморская диета? От которой кожа остаётся румяной и упругой, глаза – блестящими, а улыбка – не сходящей с лица? И не только потому, что люди, придерживающиеся её, живут где-нибудь на побережье, например, в Испании, под нежным круглого …
Комментариев: 0
Глюкозамин: польза для организма
Глюкозамин: польза для организмаС развитием жизни во всех её аспектах, население становится всё менее активным. Сидячий образ жизни становится преобладающим. Поэтому неудивительно, что «активные дедушки и бабушки», которые были вполне в ряде вещей ещё 15-20 лет тому назад сейчас уход …
Комментариев: 0
Путешествие по воде: как избежать морской болезни
Путешествие по воде: как избежать морской болезниМорская болезнь – штука неприятная, и подвержены ей очень многие. К сожалению, одного гениального способа избавиться от предрасположенности к морской болезни не существует, но есть несколько дельных советов, которые непременно помогут вам ми …
Комментариев: 0
Как подготовится к дальнему перелету
Как подготовится к дальнему перелетуЕсли ваш следующий перелёт будет длительным, то к нему следует правильно и тщательно подготовиться – в противном случае, вы рискуете лишить себя комфорта, и он превратится в пытку.Что стоит взять с собой и какие вещи обязательны во время долгого полё …
Комментариев: 0
Отдых в палатках: что взять из одежды
Отдых в палатках: что взять из одеждыВы отправляетесь в поход и хотите быть готовым ко всему? Что ж, похвальное желание: нужно только правильно составить список вещей. Сегодня речь пойдёт об одежде и обуви, которая пригодится в походе. Может, на первый взгляд, покажется, что выбор вещей очевиден …
Комментариев: 0