

Статьи

Статьи

Пища для разума
Говоря о восполнении и насыщении организма человека недостающими витаминами, помните, что важнейшим органом является мозг человека. Исследования учёных доказывают плотную связь между пищей, которую мы едим, и работой мозга. Включив в свой рацион продукты, улучшающие функционирование мозга, можно  …
Комментариев: 0
Дело в шляпе: как выбрать летний головной убор
Подготавливая свой гардероб к летнему сезону, убедитесь в обязательном наличии в нём головного убора. Этот атрибут является не только стильным аксессуаром, но и способен выполнять очень важные функции. Главная функция головного убора – это защита головы от перегрева и минимизация попадания уль …
Комментариев: 0
Секрет идеального отдыха. Как спланировать отпуск?
Многие из нас с большим нетерпением ждут приближения летнего или осеннего отдыха. И вот когда позади остался целый год плодотворной работы, наступило время долгожданной поездки. Но к нашему огорчению, ожидания от отдыха не всегда воплощены в полной мере. Чтобы ничто не могло омрачить долгожданную по …
Комментариев: 0
Как подготовить тело к лету
Первое весеннее солнышко успело едва согреть землю, как на смену шубам и пуховикам пришли укороченные куртки, ветровки и прочая весенняя одежда. Но, увы и ах, оказалось, что далеко не всем пришёлся по размеру лёгкий гардероб. Это напомнило о приближении купального сезона и привело к судорожному поис …
Комментариев: 0
Весеннее меню
С приходом весны мы часто ощущаем на себе недостаток витаминов и полезных микроэлементов, необходимых организму для поддержания жизненного тонуса. Возможность всегда оставаться в ритме и не чувствовать ощущения усталости или тяжести возможно без приёма лекарственных препаратов и чудодейственных отва …
Комментариев: 0
7 правил ухода за кожей весной
За долгую зиму организм слабеет, недостаток солнца и витаминов сказывается на состоянии кожи лица, появляется сухость, шелушение, акне, и мы чувствуем себя неуверенно. Оставьте в прошлом сухость, неприятный блеск и круги под глазами! Приготовьтесь сиять в лучах солнца этой весной и ловить на себе …
Комментариев: 0
Безопасность сквалена
Сквален – это вещество, изначально добытое из акульей печени. Годы исследований показали, что сквален вырабатывается и в организме животных и человека, а также в некоторых растениях. Максимальная выработка вещества в организме человека осуществляется возрасте около 23 лет, а к 55 годам постепе …
Комментариев: 0
12 продуктов для энергии и бодрости
Современный ритм жизни оставляет мало времени на отдых. Недосып, стрессы, проблемы на работе неизменно сказываются на внешнем виде и настроении. Сложно найти хотя бы одного человека, не страдающего хронической усталостью. На самом деле проблему можно решить, всего лишь изменив свой рацион. Представл …
Комментариев: 0
5 правил для сияния кожи
Каждая женщина мечтает о красивой и естественной сияющей коже. Но в современных условиях жизни и в ритме большого города она неизбежно подвергается стрессам и теряет своё первозданное сияние. Главной причиной потускнения кожи является недостаток очищения и отшелушивания роговых клеток, накапливаю …
Комментариев: 0
Лактобактерии: мифы и реальность
Лактобактерии – это особые микроорганизмы, которые, по утверждению многих, несут в себе огромную пользу для организма. Однако далеко не все общеизвестные факты о лактобактериях являются истиной. Молочнокислые бактерии представляют собой анаэробные организмы, вырабатывающие молочную кислоту, …
Комментариев: 0