

Статьи

Статьи

Факторы, влияющие на рост волос
Каждый мечтает иметь шикарные здоровые волосы. Однако современный образ жизни и нехватка полезных микроэлементов приводит к тому, что локоны теряют жизненную силу и становятся ломкими и слабыми. Это также пагубно сказывается на их росте.На рост волос влияют как внешние, так и внутренние факторы. …
Комментариев: 0
Причины кашля у детей
Кашель – одна из самых распространённых проблем, как среди детей, так и среди взрослых. Существует множество видов и причин возникновения кашля. Сам по себе кашель является рефлексом, который требуется для очистки дыхательных путей человека от разнообразных чужеродных организмов и инфекций.  …
Комментариев: 0
Как распознать зашлакованность?
Употребление пищи влечёт за собой не только насыщение организма полезными веществами. Нередко вместе с ней к нам попадают различные элементы, которые накапливаются в организме, вследствие чего способны нанести немалый вред. В результате вы можете наблюдать сбои в работе тех или иных внутренних систе …
Комментариев: 0
Опасны ли антибиотики?
Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью приёма антибиотиков. Их назначают строго при наличии бактериальных инфекций. Препараты такого типа помогают справиться с болезнью и вернуть организм в его нормальное состояние. Однако многие люди боятся принимать антибиотики из-за вреда, к …
Комментариев: 0
Как сохранить здоровые зубы?
Современные люди нередко сталкиваются с проблемами с зубами уже в молодом возрасте. Это бывает связано с плохой наследственностью, экологией, неправильным уходом, недостатком витаминов и многими другими факторами.Сохранить красивую улыбку и здоровые зубы до самой старости вполне возможно. Достат …
Комментариев: 0
Витамины и минералы для кожи и волос
Каждая женщина мечтает иметь красивые волосы и гладкую здоровую кожу. Однако современный ритм жизни и пренебрежение собственным здоровьем пагубно сказываются на нашем состоянии. Стресс, недосыпы, потребление нездоровой пищи, и прочие факторы приводят не только к плохому самочувствию, но и к потере б …
Комментариев: 0
Витамин В17 против рака
Витамин В17 по праву считается учёными одним из наиболее эффективных средств при борьбе с онкологией. Витамин обладает и другими полезными свойствами. К тому же, он содержится во многих продуктах, которые доступны для употребления в ежедневном рационе. Дискуссии относительно витамина В17 ведутся по  …
Комментариев: 0
Норма сна: миф или реальность?
Количество сна с давних пор волнует множество людей. Мы постоянно задаёмся вопросом о том, сколько же сна необходимо для нормального функционирования нашего организма. К тому же, каждый из нас пытается постоянно «сэкономить» на сне, поскольку если спать всего на 2 часа меньше обычного в  …
Комментариев: 0
Если ребёнок постоянно болеет
Каждый родитель неизменно сталкивается с проблемами адаптации в детском саду. Нередко дети болеют и потому проводят дома в два раза больше времени, чем в саду. В связи с этим у мам и пап возникают серьёзные вопросы о том, стоит ли игра свеч.Детский сад – общественное заведение, в котором н …
Как начать делать зарядку?
В современном ритме жизни у людей едва ли остаются силы и время на утреннюю гимнастику. Большинство из нас в последний раз «встречались» с ней ещё во время обучения в школе на уроках физкультуры. Но даже тогда мы едва ли с удовольствием занимались подобным делом. На самом же деле зарядк …
Комментариев: 0