

Статьи

Статьи

Зачем врачу показывать язык?
На приёме у врача каждому неизменно требуется показывать язык. Далеко не все осведомлены о том, зачем необходим такой осмотр. На самом деле, язык может рассказать специалисту очень многое о нашем самочувствии и даже предупредить о развитии какой-либо болезни. Несмотря на небольшие размеры, опреде …
Комментариев: 0
Кто ходит в маске в период простудных заболеваний?
Медики нередко дают людям массу советов по защите здоровья. Один из частых вопрос возникает относительно ношения масок. Нередко эти полезные приспособления применяются неправильно, что влечёт за собой появление проблем со здоровьем. Основное назначение маски – это защита органов дыхания от  …
Комментариев: 0
Закаляемся правильно
Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков Закаляться – это здóрово и здорóво. Однако нельзя же вот так выйти утром спозаранку на крылечко с ушатом студёной водицы и вылить его на себя в мороз -20°. Так недолго и с оленями умчатся в мир вечной молодости. Поэтом …
Комментариев: 0
Ягоды Годжи: реальная польза или умелый маркетинг?
Вы ели сухие ягоды Годжи? По вкусу очень напоминает барбарис (со вкусом которого делают всем известные «барбариски»). Так и есть, это ягода – семейства Паслёновых, вида Lycium Barbarum. Приятные кисло-сладкие ягодки можно добавлять в выпечку, чай, компоты, варенья – они да …
Комментариев: 0
Польза масла Ши
Польза масла Ши Масло Ши иначе известно как масло карите – это масло плодов (орехов) одноимённого африканского растения. Имеет твёрдую или пастообразную консистенцию (зависит от вида обработки), густой и приятный ореховый аромат, а также кремовый или белый оттенок.  Это масло знала  …
Комментариев: 0
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза? Многие люди замечали на прилавках эко-магазинов пророщенные ростки какой-нибудь хорошо известной нам культуры: пшеницы, ржи, подсолнечника, люцерны, и т.п. Что это и какую пользу для организма несёт? Если ответить кратко, то суть пользы  …
Комментариев: 0
Полезность Омега-6 и Омега-9
Что представляет собой Омега-6 и 9 и зачем они организму человека? Разберём в этом коротком тексте. Ранее мы с вами уже рассматривали Омега-3. Омега-6 это тоже полиненасыщенная жирная кислота, а Омега-9 – мононенасыщенная. Среди всех трёх, Омега-3 – наиболее полезная, у неё огромно …
Комментариев: 0
Принимаем витамины правильно и безопасно
Принимать витамины стоит только по назначению врача или диетолога, чтобы не перенасытить ваш организм тем, что ему не нужно. Витамины в таблетках усваиваются довольно плохо. Их концентрация в разного рода поливитаминных комплексах – довольно большая, что непривычно и неестественно для орган …
Комментариев: 0
Нужны ли витамины здоровому человеку
Нужны ли витамины здоровому человеку Сразу оговоримся, что «здоровый человек» – это тот, кто питается полноценно каждый день, принимая сбалансированное количество минералов, микро- и макроэлементов, нутриентов и, конечно же, витаминов. Витамины – это вещества, которые н …
Комментариев: 0
Что должно быть в домашней аптечке
Что должно быть в домашней аптечке Наполнение аптечек первой помощи регламентируется различными приказами Министерства Здравоохранения. Но на практике, их регламенты и правила далеки от реальности. Так что же действительно полезно для домашней аптечки? 1.  Материал для перевязок. Бинт, ж …
Комментариев: 0