

Для костей, костной ткани, суставов и хрящей

Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Глюкозамин + МСМ + Хондроитин DHC (для суставов, хрящей и костей)
2875 р.
Японская биологическая добавка, созданная на основе 9 активных компонентов, необходимых для здоровья костей и хрящевой ткани.    В наши дни заболевания суставов встречаются не только среди лиц пожилого возраста, но и у многих людей средних лет (от 40 лет и старше). Дело в том, что с  …
В наличии
Глюкозамин DHC (для хрящей и суставов, особенно важен для спортсменов и людей после 35)
1629 р.
После 35 лет у некоторых людей, особенно тех, кто активно занимается спортом, появляются проблемы с суставами и хрящами. Движения становятся скованными, сложнее подниматься по ступенькам, ходить, приседать. Это связано с тем, что с возрастом в организме замедляется выработка необходимых веществ. Глю …
Нет в наличии
Кальций с сывороточным протеином DHC (при нерегулярном питании, диетах, менопаузе, утомляемости, пожилом возрасте)
674 р.
Кальций является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для обеспечения крепости зубов, костей. Он необходим человеку на каждом этапе его жизни, как в детском возрасте, когда организм активно растет, так и в пожилом, когда костные ткани истончаются. Наибольшее содержание кальция в молоке  …
Нет в наличии
Хондроитин DHC (для укрепления суставов и хрящевой ткани, облегчения движений)
1486 р.
С возрастом состояние суставов и хрящей может ухудшаться. Это связано с тем, что в организме снижается выработка веществ, необходимых для поддержания суставов в хорошем состоянии. Хондроитин считается своеобразным смазочным материалом для суставов. Если его в организме не хватает, начинают развивать …
Нет в наличии

Для костей, костной ткани, суставов и хрящей

Витамины для костей и суставов не являются лекарственными препаратами, однако без них невозможно нормальное развитие костной ткани и хрящей. Часто люди полагаются на витамины, которые содержатся в продуктах питания. Однако в условиях постоянной спешки сложно придерживаться правильного режима питания. Это приводит к тому, что у каждого третьего наблюдается авитаминоз – нехватка того или иного витамина в организме.

Суставы и кости, так же как и внутренние органы, требуют дополнительную подпитку. Костная система выступает в качестве защиты для внутренних органов, а также выполняет двигательную функцию. Поэтому японские учёные разработали оздоровительные комплексы для костей, костной ткани, суставов и хрящей на основе витаминов и минералов.

Основное вещество, ответственное за прочность костей, – кальций. При недостатке вещества, организм начинает расходовать кальций из костной ткани, что приводит к развитию заболеваний. Чтобы предупредить проблемы с позвоночником и коленями, в тандеме с кальцием должны использоваться магний, фосфор и витамин D3.

В качестве защиты от переломов и растяжений средства для костей и костной ткани содержат витамины А, В и С. Это «трио» придаёт костям гибкость и предупреждает потерю солей и минералов.