

Секреты черного уксуса

Секреты черного уксуса

Черный рисовый уксус — любимая пищевая добавка японцев и китайцев. Однако это еще и хорошее средство для поддержания собственного здоровья.

Черный уксус — одна из отличительных черт китайской и японской кулинарных традиций. Эту добавку изготавливают путем ферментации нешлифованного риса, пшеницы, сорго или проса. В Китае и Японии его часто используют для придания характерного вкуса многим блюдам, включая суши. Кроме того, препараты с черным уксусом применяют в качестве тонизирующего средства и для лечения разнообразных болезней.

Польза черного уксуса

Одна столовая ложка рисового уксуса содержит менее 1 г белков, жиров, углеводов, клетчатки, но отличается повышенным содержанием калия, магния, кальция, фосфора. Черный рисовый уксус особенно богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить повреждение клеток вследствие окислительного стресса. В ряде исследований отмечаются потенциальные преимущества употребления этого кулинарного компонента для здоровья:

  1. Применение рисового уксуса в качестве заправки для салатов или в составе других блюд может помочь людям с диабетом более эффективно контролировать уровень сахара в крови.
  2. Регулярное употребление уксусной кислоты в небольших способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов. Это может снизить риск появления сердечных заболеваний, болезней печени и коронарных событий.
  3. Черный уксус содержит аминокислоты, помогающие выводить молочную кислоту, которая отвечает за утомляемость мышц.
  4. При ежедневном потреблении черный уксус помогает поддерживать уровень pH вашего тела, что способствует выведению токсинов из организма. Он также помогает при гормональном дисбалансе и повышенной массе тела.
  5. Черный уксус — богатый источник аминокислот и цитратов, которые помогают более эффективно сжигать жир. Считается, что его ежедневное употребление — отличный способ похудеть.
  6. Черный уксус содержит большое количество лимонной кислоты, которая играет важную роль в метаболизме, помогает превращать пищу в энергию, поддерживая при этом работу иммунной и пищеварительной систем.
  7. Черный уксус также используют наружно: он обладает антисептическими и успокаивающими свойствами, которые снимают боль, вызванную растяжениями и небольшими травмами. При местном применении дезинфицирует раны, помогает при укусах насекомых и болях, вызванных переломами.

Комментариев к статье: "Секреты черного уксуса" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: