

Наш магазин

 

В поисках уникального товара
или
как заказать японский товар, минуя иероглифы?
 
Подавляющий процент населения Японии 
отдает предпочтение отечественному, 
а не импортному товару.
 
Японские сайты пестрят многообразием уникальной, качественной и полезной российскому потребителю продукции. Между пользователем интернета и продавцом с сайта стоит несколько препятствий, останавливающих даже самого заинтересованного человека от совершения покупки.
 
78% пользователей отказывается от идеи осуществления заказа на японском сайте из-за языкового барьера, мешающего ознакомиться с условиями заказа, описанием товара и стоимостью доставки.
 
Еще 17% пользователей, которым удается перевести расположенную на сайте информацию, не удовлетворяются условиями доставки (высокая плата за небольшие посылки).
 
И только 5% из заинтересованных пользователей производит покупку.
 
Магазин «Hijapan» решает все вышеозначенные проблемы, 
давая потребителю возможность заказать 
японские товары на русскоязычном сайте.
 
В высокотехнологичной Японии с зашкаливающим научным потенциалом есть все ресурсы, необходимые для производства новаций, мы же организуем конечную стадию процесса продвижения товара – доставку конкретному потребителю.
 
Заказывая на нашем сайте, вы получаете:
  • Богатую продуктовую линейку и регулярное обновление ассортимента;
  • Уникальный товар, поставляемый только для внутреннего рынка Японии, а значит не доступный в привычных магазинах;
  • Возможность ознакомиться с подробным описанием на русском языке, прилагающимся к каждому товару;
  • Успешную практическую реализацию процесса выбора и заказа товара;
  • Цену, максимально приближенную к цене на прилавках в японских магазинах.
 
Низкие цены – результат работы без посредников и экономии на прямой доставке.
 
Наша компания находится во Владивостоке, что позволяет заказывать крупные партии товара с минимальной ценой за перевозку.
 
Заманчивые условия для каждого покупателя:
 
  • Несколько вариантов оплаты: банковская карта, банковский перевод, наложенный платеж, безналичиный расчет;
  • Несколько вариантов доставки: Почта России, СДЕК, EMS и другие ТК;
  • Акционные программы – раздел «Акции» со скидками на регулярно меняющиеся популярные товары.
 
Выбирая «Hijapan», вы выбираете возможность 
пользоваться уникальными товарами 
уже сегодня.
 
Делая покупки в русскоязычном магазине, 
вы избегаете вероятности получения 
ошибочного товара.
 
Сотрудничая с нами, 
вы в любой момент можете получить 
подобную консультацию менеджера 
по телефону.