

Доставка

Доставка по России

 

 

Возможно отправление заказа следующими службами:

Отправка заказов осуществляется три раза в неделю.

 

 

 

Доставка заказов по Владивостоку осуществляется двумя способами:

  • Курьером
  • Забрать самостоятельно с точки выдачи, находящейся по адресу: ул. Добровольского, 37. Перед приездом необходимо обязательно позвонить в компанию и договориться о времени.