

Для профилактики здоровья

Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Прополис DHC (при интенсивном ритме жизни, для увеличения сопротивляемости организма)
2022 р.
Не секрет, что продукты пчеловодства (мед, прополис и другие) широко используются в лечении различных заболеваний, а также с целью профилактики. Прополис, по сути, является строительным материалом для ульев. С его помощью пчелы предохраняют свой «дом» от проникновения вирусов и бактерий, …
В наличии
Кальций коралловый (для устранения симптомов дефицита кальция)
1123 р.
Роль кальция в организме человека сложно переоценить. Как правило, его накопление происходит в костной системе. По мере старения организма, а также в экстремальных случаях, он начинает терять кальций, что провоцирует развитие самых различных заболеваний. Именно поэтому так важно, чтобы баланс кальци …
Нет в наличии
Кефир DHC (кисло-молочные бактерии и дрожжи для здоровья ЖКТ и общего улучшения самочувствия)
1344 р.
В результате неправильного питания могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Известно, что хорошую работу ЖКТ обеспечивают ферменты и «полезные» бактерии, а несбалансированный рацион приводит к их нехватке. Очень полезными для организма являются кисломолочные продукты, содер …
Нет в наличии

Для профилактики здоровья

Утверждение о том, что проблемы со здоровьем легче предупредить, чем позже бороться с заболеваниями, знакомо многим. Однако далеко не каждый знает о комплексе мер для профилактики здоровья.

Среди всего витаминно-минерального разнообразия особой ценностью характеризуются следующие компоненты:

  • кальций;
  • кисломолочные бактерии;
  • прополис.

Общеизвестно, что от кальция зависит красота и сила волос и ногтей, а также крепость костной ткани. Однако роль кальция в организме не ограничивается только этим. Микроэлемент участвует в свёртывании крови, обладает противоаллергическим и противовоспалительным действием, а также снижает возбудимость нервных тканей.

Сложно найти лучший природный компонент для защиты от вирусных инфекций, чем прополис. Также в нём много веществ, которые восстанавливают клетки в организме, очищают от шлаков и токсинов.

Настоящими защитниками здоровья выступают молочнокислые бактерии. При достаточном их содержании, организм легко противостоит инфекциям и аллергенам, справляется с последствиями неправильного питания и приёма антибиотиков.

Все названные компоненты в изобилии содержатся в японских оздоровительных комплексах. Выбирайте лучшее для профилактики здоровья.