

Ласточкины гнезда: от кулинарии до косметологии

Ласточкины гнезда: от кулинарии до косметологии

Невероятно редкий, уникальный и баснословно дорогой — раньше об этом компоненте можно было сказать именно так. Однако благодаря предприимчивости бизнесменов ситуация немного изменилась.

 

Как можно использовать ласточкино гнездо? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от кругозора и жизненного опыта того, кому вы его зададите. Кто-то скачет, что никак, кто-то предложит любоваться на него как на образец архитектуры в живой природе или показывать ребенку для знакомства с понятиями «птица» и «гнездо». Ну а люди, знакомые с азиатской культурой, запросто могут дать ответ «Съесть». И будут правы.

 

Да, это еда

Речь, конечно, идет не о привычных нам ласточках с их глиняными гнездами — такие сооружения не по зубам даже гурманам-азиатам. «Источником» знаменитого деликатеса являются стрижи из рода саланганы, которые используют при строительстве либо исключительно собственную слюну, либо смесь ее же и морских водорослей, икринок, планктона. Этот удивительный ингредиент активно используется азиатами для приготовления элитных пищевых продуктов (знаменитого желатинообразного супа) и напитков.

Для пищевых продуктов стараются отбирать гнезда, хозяева которых еще не успели отложить яйца. «Домики» с будущими птенцами также можно использовать, однако только после предварительной чистки. Раньше, когда за каждым ласточкиным гнездом приходилось лезть на опасную отвесную скалу, кулинары работали с любым материалом, однако сейчас благодаря предприимчивости бизнесменов все изменилось. В настоящее время люди не ходят в места гнездования стрижей, а заманивают последних в специальные бетонные сооружения, обеспечивают комфортную температуру, звуковой фон, влажность и периодически снимают урожай драгоценного ингредиента.

 

А еще это косметика

Однако ласточкины гнезда не только едят — экстракт из них еще и активно используют при изготовлении косметических средств для проблемной кожи. Благодаря наличию данного компонента быстро проявляется следующее действие:

  • Укрепление дряблой кожи, эффект лифтинга;
  • Разглаживание морщин (мимических, возрастных);
  • Стимулирование регенеративных процессов в коже;
  • Глубокое увлажнение кожных покровов;
  • Моделирование четкого овала лица;
  • Повышение эластичности и упругости кожи. 

 


Комментариев к статье: "Ласточкины гнезда: от кулинарии до косметологии" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: