

Препараты для восстановления после родов

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Изофлавон DHC (восполняет недостаток эстрогена во время месячных, климакса, после родов и гормональных нарушений)
2011 р.
Недостаток женских половых гормонов, в частности эстрогена, может привести к неприятным последствиям. Ухудшается самочувствие, снижается трудоспособность, наблюдаются резкие перепады настроения, что в комплексе значительно снижает качество жизни. Восполнить нехватку гормона поможет Изофлавон. В е …
Отзывов: 1
В наличии
Guronsan голд (при слабости, нарушении аппетита, усталости и истощении, после болезней, родов)
2364 р.
Нерациональное питание, стрессы, большие физические и психологические нагрузки могут привести к потере аппетита, слабости, истощению. Организм должен ежедневно получать все вещества, необходимые для нормального функционирования. Восполнить нехватку витаминов, микроэлементов поможет комплекс из натур …
Нет в наличии

Средства для восстановления после родов

Организм большинства женщин претерпевает изменения после родов. Во время беременности ребёнок получает все необходимые ему витамины и минералы из организма матери, в связи с этим, в послеродовой период новоиспечённая мама страдает от их нехватки. Проблема особенно актуальная для кормящих матерей, так как малыш продолжает забирать необходимые вещества и после появления на свет.

Проблемы женщин в послеродовом периоде

После появления ребёнка могут возникнуть как чисто физические, так и психологические трудность, так как женщина вступает в новый период. По этой причине организму жизненно необходима поддержка. Самые часты проблемы молодых матерей:

 • хроническая усталость;
 • нарушения аппетита;
 • проблемы со сном;
 • гормональные нарушения;
 • выпадение волос;
 • плохая память;
 • снижение иммунитета;
 • проблемы с зубами и др.

Спустя время, некоторые проблемы, такие как растянутые мышцы влагалища, могут решиться сами собой, но другие потребуют поддержки извне.

Средства для восстановления организма после родов

Чтобы вернуть себе красоту и радость жизни, достаточно принимать препараты для поддержания организма. Благодаря ним, материнство станет приятным, а ваш внешний вид и самочувствие резко улучшатся. Японские средства, помогающие женщинам восстановиться:

 • витаминные добавки для улучшения аппетита и снятия усталости;
 • средства для повышения эстрогена;
 • препараты для укрепления иммунитета;
 • витамины с кальцием.

Ознакомиться с описанием препаратов на русском языке можно на сайте товаров из Японии.