

Все новости

Закулисье японского интернет - магазина Hijapan.ru
Здравствуйте, уважаемые подписчики!Сегодня наша еженедельная рассылка выходит в необычном формате.Мы хотим пригласить вас за кулисы нашего интернет-магазина японских товаров и показать один день из жизни Владивостокского отделения Hijapan.ru.Мы находимся в славном городе у моря – Владивостоке. Япония – наши соседи, именно поэтому мы имеем возможность привозить классные япон …
Комментариев: 0
Какие препараты нужны пожилым людям?
Препараты для пожилых людей помогают улучшить качество жизни, усмирить хронические заболевания и не допустить развития новых недугов. Организм человека в возрасте, как и любой другой, нуждается в витаминах, минералах, аминокислотах и прочих полезных микроэлементах. Вместе аптечка пополняется и другими лекарствами (от гипертонии, например).В пожилом возрасте организм человека перестраивается, в …
Комментариев: 0
Препараты для спортсменов
Многие спортсмены, предпочитающие натуральный способ тренировок (исключая допинг и стероиды) для повышения качества упражнений и восстановления сил после них прибегают к ограниченному списку средств. В него входят протеиносодержащие напитки, L-карнитин, препараты железа, витаминно-минеральные комплексы, аминокислоты, креатин. Купить их можно в любом магазине спортивного питания. Однако если вы нах …
Комментариев: 0
Косметика для мужчин
В современном мире выглядеть свежо и привлекательно – такая же обязанность успешного человека, как и надевать опрятный костюм. Поэтому мужчина, использующий косметику – уже не нечто фантастическое, а вполне реальное явление. В уходе за внешностью поможет специализированная косметика для мужчин. В чём же её особенность, и можно ли сильной половине воспользоваться шампунем или кремом сво …
Комментариев: 0
Препараты для детей
К сбору детской аптечки стоит подойти с особым вниманием: то, что помогает взрослым, далеко не всегда безопасно для детского организма. Чтобы вовремя отреагировать на неожиданные неприятности (дома или на отдыхе), важно иметь всё необходимое под рукой.Пожалуй, первыми приходят на ум противовирусные, жаропонижающие препараты для детей и иммуностимуляторы. В период эпидемий неокрепший детский ор …
Комментариев: 0
Собираем аптечку для беременных
Беременность, конечно, не болезнь. Однако такое прекрасное состояние требует особого отношения к выбору лекарственных средств. И если до беременности женщина запросто выпивала обезболивающие типа анальгина, то теперь при болях следует обратить внимание на другие средства.В аптечке будущей мамы обязательно должны быть:иммуностимулирующие – далеко не каждая женщина может похвастатьс …
Комментариев: 0
Японские товары: для дома и здоровья
Япония славится своими уникальными традициями, вкусной кухней, автопромом и электроникой. Оздоравливающие комплексы, товары для красоты и ухода за домом также можно назвать визитной карточкой страны Восходящего солнца. За что бы ни брались японские учёные, они это делают с душой и знанием дела. Если это витаминно-минеральный препарат, то в нём нет вредных химических соединений; а если крем или лос …
Комментариев: 0
Как избавиться от варикоза, отёков и грибка?
Отёчность ног, варикозная болезнь и микоз ногтей – проблемы, с которыми сталкиваются многие. Существуют различные методики избавления от недугов: от отёков и усталости помогают гимнастические комплексы и специальные ванночки; от варикоза – склеротерапия, в ходе которой в вену вводят препарат, который «склеивает» стенки поражённого сосуда; от грибка – размягчающие косм …
Комментариев: 0
Спортивное и искусственное питание
Правильное, сбалансированное питание – важная составляющая здоровья человека. Каждому органу, системе и клетке требуются определённые элементы, нормализующие работу и защищающие от пагубных факторов. К сожалению, современная экология и пища не несут той пользы, которую должны. Вот почему огромное значение приобретают препараты для питания сердечно-сосудистой системы, печени и почек, роговицы …
Комментариев: 0
Препараты для омоложения
Современные учёные вплотную подошли к решению вопроса сохранения молодости. Но ещё многие пытаются отыскать препараты для омоложения, чудодейственные кремы и лосьоны и связывают проблему увядания только лишь с внешним воздействием. Бесспорно, ультрафиолет и факторы среды провоцируют ухудшение состояния кожи. Поэтому хорошего эффекта помогают достичь инъекции омоложения, выравнивающие овал лица, за …
Комментариев: 0
Препараты для кожи тела
Кожа – самый большой орган человеческого тела, и потому что она непосредственно соприкасается с окружающим миром, ей требуется особое отношение. Противогрибковые препараты для кожи направлены на устранение болезнетворных бактерий, провоцирующих грибковые инфекции. Кремы и лосьоны для упругости повышают тонус клеток, и в результате кожа выглядит здоровой и подтянутой.С наступлением тёплог …
Комментариев: 0
Очищение организма: порядок, рекомендации
В человеческом организме природой заложена программа саморегуляции. Всё, что попадает из внешнего мира, тщательно обрабатывается, в случае необходимости – удаляется. К сожалению, плохая экология, некачественное продовольствие и стрессы способствуют накоплению шлаков и токсинов, и организму требуется помощь для их выведения.Продукты неполного переваривания пищи и обмена веществ – не …
Комментариев: 0
Уходовая и декоративная косметика
Япония известна своими уникальными традициями, автомобилями и бытовой техникой, вкусными национальными блюдами. Препараты для кожи и декоративную косметику также можно отнести к отличительным чертам этой удивительной страны.Современная Япония удивляет степенью развития технологий, но при этом её жители страдают от смога и выбросов. Поэтому как мужчины, так и женщины с особым вниманием относятс …
Комментариев: 0
Борьба со старением организма
Препараты от старения сегодня имеют огромное значение. Современные люди стремятся продлить молодость всеми возможными способами: природные изменения кожи, фигуры и организма в целом не радуют никого.Чтобы отсрочить неминуемый процесс, специалисты рекомендуют сбалансировать рацион, исключить вредные продукты, проводить время активно на свежем воздухе, устранить стрессы.Также в борьбе против …
Комментариев: 0
Японские препараты для волос
Сегодня проблемой выпадения волос обеспокоены многие. Мужской и женский организмы страдают от плохой экологии, некачественной косметики, скудного рациона и доставшейся «в награду» наследственности. В результате волосяные луковицы ослабевают. Для укрепления фолликулов используются специальные японские препараты. При регулярном применении они позволяют добиться значительных результатов & …
Комментариев: 0
Нарушение ритма сердца
Одним из самых сложных разделов в клинической кардиологии является нарушение ритма сердца. С одной стороны, это объясняется сложностью диагностирования, с другой – разнообразием аритмий.Препараты для нормализации работы сердца назначаются далеко не всегда. В случае с малосимптомными и бессимптомными аритмиями, не приносящими дискомфорта, специальное лечение не требуется. Подбираются раст …
Комментариев: 0
Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания сердца и сосудов занимают главенствующую роль среди других недугов. Профилактика сердечно сосудистых заболеваний занимает важное место в национальных программах сохранения числа работоспособного населения. Например, в Японии разработка добавок и витаминно-минеральных комплексов для здоровья сердца поощряется государством. Питание, употребление БАДов, физическая активность, предупрежден …
Комментариев: 0
Какие препараты для лечения сосудов лучшие?
Кровеносная система человека состоит из огромного количества сосудов, по которым кислород и питательные вещества поступают к органам. Стенки здоровых «транспортных каналов» плотные и эластичные. Расширение сосудов способствует усилению кровеносного потока, благодаря чему предупреждается скачок артериального давления и отёк нижних конечностей. Когда же на улице холодно, сосуды, наоборот …
Комментариев: 0
Лечение Высокого или пониженного давления
Проблема высокого давления знакома многим. Нестабильное артериальное давление (АД) может быть врождённым или приобретённым. Невротические расстройства и стрессы неизменно провоцируют скачки. Некоторые женщины жалуются на проблему в менструальный период. Но в большинстве случаев высокое давление провоцирует нарушенная работа сердца.Многие люди, видя положительный результат от применения народны …
Комментариев: 0
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания сердца и сосудов всегда начинаются с ощущения, что «что-то идёт не так». Первыми предвестниками становятся симптомы, на которые люди просто не обращают внимание: кашель, потливость, усталость, отёчность, давление и одышка. При появлении симптомов и пусть даже малом намёке на болезнь, сразу идите к врачу. Доктор проведёт обследование, на основе которого подберёт препараты дл …
Комментариев: 0
Препараты для мочеполовой системы
Инфекции мочевыводящих путей встречаются довольно часто, особенно среди женской половины. Особенности строения женских органов позволяют бактериям беспрепятственно проникать в мочевой пузырь.При заболевании мочеполовой системы назначаются специальные лекарственные комплексы. В зависимости от заболевания (цистит, пиелонефрит) и характера протекания, это могут быть:противомикробные; обе …
Комментариев: 0