

Все новости

Польза черники против Альцгеймера
Природа наградила человечество огромным богатством, которое содержится в естественном источнике витаминов, овощах, фруктах и ягодах. Такую ягодку как черника она тоже не обошла стороной. В ней собрано огромное количество витаминов и антиоксидантов, необходимых каждому человеку. Это не только кладезь витамина С, но и большое количество антоцианов.   Каждый из вас наверняка слышал о польз …
Комментариев: 0
Неоспоримая польза клетчатки
 Такая необходимая каждому человеческому организму клетчатка способна благотворно воздействовать на работу желудочно-кишечного тракта и улучшать работу ЦНС человека. Ниже мы приведём неоспоримые доказательства пользы клетчатки и расскажем о необходимой дневной норме её потребления.   Все белки, жиры и углеводы, поступающие в организм человека, всасываются в стенки желудка раньше, ч …
Комментариев: 0
Натуральный заменитель сахара
В природе имеется множество сладких продуктов, которые синтезируются в поиске наиболее сладкого и безопасного заменителя сахара. Это нужно для комфортного снижения массы тела без последствий и жизненно необходимо для людей, больных диабетом.   Уже ни для кого не секрет, что сахар – не самый полезный продукт. И лозунги типа: «Сахар – белая смерть» и «Откажис …
Комментариев: 0
Магний: свойства и польза для организма
 Магний является вторым по значимости компонентом в организме человека. Он регулирует все процессы, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Mg отвечает за работу внутренней секреции, такой как надпочечники, щитовидная и предстательная железа. Без его наличия не сможет усвоиться кальций и множество других компонентов. О пользе и незаменимости магния мы расскажем в этой статье.    …
Комментариев: 0
Витамины для сердца и сосудов
Постоянные стрессы, недосыпание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни – всё это пагубно сказывается на работе сердца. Чтобы поддерживать его здоровым, необязательно принимать дорогостоящие лекарственные препараты. Достаточно питать сердце естественными витаминами, которые содержатся в продуктах.   Каким должен быть рацион для поддержания работы сердца и сосудов в тонусе?  …
Комментариев: 0
Причины ухудшения состояния ногтей
Внешний вид человека во многом определяет то, как его воспринимают окружающие. Состояние рук и ногтей сегодня имеет колоссальное значение не только для женщин, но и для мужчин. Здоровые и ухоженные ногти говорят об аккуратности человека и его личностных качествах. Но что делать, если с ногтями возникают проблемы? Первое, о чём вам следует подумать, – это причины вашего недуга. А они могут …
Комментариев: 0
Болезнь Альцгеймера и как с ней бороться
Болезнь Альцгеймера – это распространённая проблема, с которой сталкиваются люди по всему миру. До сих пор она является неизлечимой, поскольку вакцина всё ещё находится в процессе разработки. Как же бороться с таким серьёзным недугом, который неуклонно развивается и постепенно поглощает личность? Хотя панацеи от болезни Альцгеймера не существует, есть ряд рекомендаций, служащих в качестве …
Комментариев: 0
Боли в суставах: кто виноват, и что делать?
Боли в суставах возникают по разным причинам. Они могут служить «тревожным звоночком», предупреждающим о серьёзных проблемах, или же оказаться следствием чрезмерных тренировок. При таких симптомах важно немедленно выяснить причину, чтобы избежать серьёзных последствий. Определить причину боли в суставах может только специалист. При диагностировании воспаления могут назначаться несте …
Комментариев: 0
Экстренная помощь для вашей кожи
Кожа – это самый большой человеческий орган, выполняющий важнейшую защитную функцию. Кожа служит надёжным барьером от всех неблагоприятных факторов среды, и именно на неё приходится основной удар. Чтобы уберечь организм от серьёзных проблем, важно сохранять дерму здоровой. Существует множество современных средств для кожи, которые подбираются индивидуально. Но есть и такие, которые являют …
Комментариев: 0
5 продуктов для «абсолютного» здоровья
Вопрос питания в современном мире стоит как никогда остро. Быстрый ритм жизни, перекусы, фаст-фуд, некачественные продукты и многие другие аспекты пагубно влияют на наше здоровье. Возможно ли сегодня обеспечить себя оптимальным набором пищевых продуктов, способных сохранять организм здоровым, не тратя баснословных денег? Забудьте о приёме противовирусных с сомнительным эффектом, покупке дорогос …
Комментариев: 0
Как правильно принимать ванну
Едва ли найдётся хоть один человек, который не любит насладиться тишиной, релаксацией и приятным успокаивающим ароматом во время принятия ванны. Однако мало кто знает, как правильно проводить данную процедуру. Нехитрые советы позволят наполнить вас энергией, снять усталость после тяжёлого дня и улучшить настроение. Ознакомьтесь с несколькими рекомендациями, и вы удивитесь, как сделать обычное п …
Комментариев: 0
Избавление от морщин: миф или реальность?
Каждая женщина в мире мечтает сохранить красоту и молодость на максимально долгий срок. Избавление от морщин – одна из насущных проблем современного общества. Возможно ли вернуть молодость кожи при помощи особых средств? Сегодня существует множество средств для борьбы с возрастными изменениями. Одним из эффективнейших компонентов уходовой косметики стала альфа-липоевая кислота, названная  …
Комментариев: 0
Эффективные методы улучшения памяти
Многие из нас замечали, что объём информации и способ запоминания разнятся от человека к человеку. Современные люди, постоянно занятые делами, нередко замечают ухудшение памяти. Они становятся более заметны с возрастом. Можно ли помочь мозгу и укрепить память? При помощи свода простых правил вы сможете научиться запоминать больше информации и дольше удерживать её в голове. Эксперты разработали  …
Комментариев: 0
Аптечные витамины и гипервитаминоз
О распространённой проблеме авитаминоза слышал каждый. Но существует и другая крайность, которая вовсе не редкость. Гипервитаминоз – это переизбыток одного или нескольких витаминов в организме человека. Всё чаще о такой проблеме задумываются те, кто принимает или планирует принимать аптечные витамины. С наступлением весны почти каждый житель современного мира спешит обзавестись баночкой-д …
Комментариев: 0
Пища для разума
Говоря о восполнении и насыщении организма человека недостающими витаминами, помните, что важнейшим органом является мозг человека. Исследования учёных доказывают плотную связь между пищей, которую мы едим, и работой мозга. Включив в свой рацион продукты, улучшающие функционирование мозга, можно навсегда забыть о быстрой утомляемости и раздражительности, повысить концентрацию внимания, улучшить …
Комментариев: 0
Дело в шляпе: как выбрать летний головной убор
Подготавливая свой гардероб к летнему сезону, убедитесь в обязательном наличии в нём головного убора. Этот атрибут является не только стильным аксессуаром, но и способен выполнять очень важные функции. Главная функция головного убора – это защита головы от перегрева и минимизация попадания ультрафиолета на шею, лицо и зону декольте. Это способно предотвратить преждевременное старение кожи и  …
Комментариев: 0
Секрет идеального отдыха. Как спланировать отпуск?
Многие из нас с большим нетерпением ждут приближения летнего или осеннего отдыха. И вот когда позади остался целый год плодотворной работы, наступило время долгожданной поездки. Но к нашему огорчению, ожидания от отдыха не всегда воплощены в полной мере. Чтобы ничто не могло омрачить долгожданную поездку, предлагаем планировать отпуск вместе уже сейчас, принимая в учёт несложные рекомендации. Испо …
Комментариев: 0
Как подготовить тело к лету
Первое весеннее солнышко успело едва согреть землю, как на смену шубам и пуховикам пришли укороченные куртки, ветровки и прочая весенняя одежда. Но, увы и ах, оказалось, что далеко не всем пришёлся по размеру лёгкий гардероб. Это напомнило о приближении купального сезона и привело к судорожному поиску «волшебной пилюли» для похудения. ⠀ Большой выбор чудодейственных препаратов, позво …
Комментариев: 0
Весеннее меню
С приходом весны мы часто ощущаем на себе недостаток витаминов и полезных микроэлементов, необходимых организму для поддержания жизненного тонуса. Возможность всегда оставаться в ритме и не чувствовать ощущения усталости или тяжести возможно без приёма лекарственных препаратов и чудодейственных отваров. Достаточно пересмотреть свой рацион и составить «правильное» весеннее меню. ⠀ Пра …
Комментариев: 0
7 правил ухода за кожей весной
За долгую зиму организм слабеет, недостаток солнца и витаминов сказывается на состоянии кожи лица, появляется сухость, шелушение, акне, и мы чувствуем себя неуверенно. Оставьте в прошлом сухость, неприятный блеск и круги под глазами! Приготовьтесь сиять в лучах солнца этой весной и ловить на себе восхищённые взгляды прохожих! Секрет гладкой и здоровой кожи без дорогостоящих салонных процедур, н …
Комментариев: 0
Безопасность сквалена
Сквален – это вещество, изначально добытое из акульей печени. Годы исследований показали, что сквален вырабатывается и в организме животных и человека, а также в некоторых растениях. Максимальная выработка вещества в организме человека осуществляется возрасте около 23 лет, а к 55 годам постепенно снижается. Сквален широко распространён в качестве биологически активной добавке к пище. В чё …
Комментариев: 0