

Все новости

Факторы, влияющие на рост волос
Каждый мечтает иметь шикарные здоровые волосы. Однако современный образ жизни и нехватка полезных микроэлементов приводит к тому, что локоны теряют жизненную силу и становятся ломкими и слабыми. Это также пагубно сказывается на их росте.На рост волос влияют как внешние, так и внутренние факторы. Что касается внешней стороны вопроса, то решить проблему медленного роста можно при помощи следующи …
Комментариев: 0
Причины кашля у детей
Кашель – одна из самых распространённых проблем, как среди детей, так и среди взрослых. Существует множество видов и причин возникновения кашля. Сам по себе кашель является рефлексом, который требуется для очистки дыхательных путей человека от разнообразных чужеродных организмов и инфекций.Кашель может быть как предвестником заболевания, так и его остаточным явлением. В любом случае при  …
Комментариев: 0
Как распознать зашлакованность?
Употребление пищи влечёт за собой не только насыщение организма полезными веществами. Нередко вместе с ней к нам попадают различные элементы, которые накапливаются в организме, вследствие чего способны нанести немалый вред. В результате вы можете наблюдать сбои в работе тех или иных внутренних систем. Чтобы бороться с зашлакованностью, важно своевременно её распознать.Существуют некие тревожны …
Комментариев: 0
Опасны ли антибиотики?
Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью приёма антибиотиков. Их назначают строго при наличии бактериальных инфекций. Препараты такого типа помогают справиться с болезнью и вернуть организм в его нормальное состояние. Однако многие люди боятся принимать антибиотики из-за вреда, который они могут нанести здоровью. Вот почему важно знать, как правильно принимать такие препараты.  …
Комментариев: 0
Как сохранить здоровые зубы?
Современные люди нередко сталкиваются с проблемами с зубами уже в молодом возрасте. Это бывает связано с плохой наследственностью, экологией, неправильным уходом, недостатком витаминов и многими другими факторами.Сохранить красивую улыбку и здоровые зубы до самой старости вполне возможно. Достаточно лишь придерживаться нескольких полезных рекомендаций специалистов:Посещение дантиста: ре …
Комментариев: 0
Витамины и минералы для кожи и волос
Каждая женщина мечтает иметь красивые волосы и гладкую здоровую кожу. Однако современный ритм жизни и пренебрежение собственным здоровьем пагубно сказываются на нашем состоянии. Стресс, недосыпы, потребление нездоровой пищи, и прочие факторы приводят не только к плохому самочувствию, но и к потере блеска волос и потускнению кожи.Существует масса способов вернуть себе первозданную красоту и сох …
Комментариев: 0
Витамин В17 против рака
Витамин В17 по праву считается учёными одним из наиболее эффективных средств при борьбе с онкологией. Витамин обладает и другими полезными свойствами. К тому же, он содержится во многих продуктах, которые доступны для употребления в ежедневном рационе. Дискуссии относительно витамина В17 ведутся по сей день. Некоторые учёные считают, что данный витамин приносит больше вреда, чем пользы.Витамин …
Комментариев: 0
Норма сна: миф или реальность?
Количество сна с давних пор волнует множество людей. Мы постоянно задаёмся вопросом о том, сколько же сна необходимо для нормального функционирования нашего организма. К тому же, каждый из нас пытается постоянно «сэкономить» на сне, поскольку если спать всего на 2 часа меньше обычного в течение всего года, можно освободить до 30 дней. Но стоит ли экспериментировать со своим организмом  …
Комментариев: 0
Если ребёнок постоянно болеет
Каждый родитель неизменно сталкивается с проблемами адаптации в детском саду. Нередко дети болеют и потому проводят дома в два раза больше времени, чем в саду. В связи с этим у мам и пап возникают серьёзные вопросы о том, стоит ли игра свеч.Детский сад – общественное заведение, в котором находится большое скопление людей. У каждого из них свои собственные микробы. Вот почему после переме …
Как начать делать зарядку?
В современном ритме жизни у людей едва ли остаются силы и время на утреннюю гимнастику. Большинство из нас в последний раз «встречались» с ней ещё во время обучения в школе на уроках физкультуры. Но даже тогда мы едва ли с удовольствием занимались подобным делом. На самом же деле зарядка – это один из самых простых и действенных способов поддержания здоровья тела и духа. Всего 1 …
Комментариев: 0
Зачем врачу показывать язык?
На приёме у врача каждому неизменно требуется показывать язык. Далеко не все осведомлены о том, зачем необходим такой осмотр. На самом деле, язык может рассказать специалисту очень многое о нашем самочувствии и даже предупредить о развитии какой-либо болезни. Несмотря на небольшие размеры, определённая часть языка отвечает за конкретные органы и общее состояние организма. При осмотре доктора об …
Комментариев: 0
Кто ходит в маске в период простудных заболеваний?
Медики нередко дают людям массу советов по защите здоровья. Один из частых вопрос возникает относительно ношения масок. Нередко эти полезные приспособления применяются неправильно, что влечёт за собой появление проблем со здоровьем.Основное назначение маски – это защита органов дыхания от различных инфекций. Из этого можно сделать вывод, что носить её актуально лишь при болезнях, передаю …
Комментариев: 0
Закаляемся правильно
Закаляемся правильно: краткое руководство для новичковЗакаляться – это здóрово и здорóво. Однако нельзя же вот так выйти утром спозаранку на крылечко с ушатом студёной водицы и вылить его на себя в мороз -20°. Так недолго и с оленями умчатся в мир вечной молодости. Поэтому закаляться нужно начинать правильно. Чтобы помочь телам мужчин налиться силушкой богатырской, а же …
Комментариев: 0
Ягоды Годжи: реальная польза или умелый маркетинг?
Вы ели сухие ягоды Годжи? По вкусу очень напоминает барбарис (со вкусом которого делают всем известные «барбариски»). Так и есть, это ягода – семейства Паслёновых, вида Lycium Barbarum. Приятные кисло-сладкие ягодки можно добавлять в выпечку, чай, компоты, варенья – они дают очаровательный, чуть кислый вкус, который заметно разнообразит гамму вкуса ваших кулинарных изыск …
Комментариев: 0
Польза масла Ши
Польза масла ШиМасло Ши иначе известно как масло карите – это масло плодов (орехов) одноимённого африканского растения. Имеет твёрдую или пастообразную консистенцию (зависит от вида обработки), густой и приятный ореховый аромат, а также кремовый или белый оттенок. Это масло знала сама Клеопатра, которая активно пользовалась ним для поддержания своей неувядающей красоты. Сегодня  …
Комментариев: 0
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?Многие люди замечали на прилавках эко-магазинов пророщенные ростки какой-нибудь хорошо известной нам культуры: пшеницы, ржи, подсолнечника, люцерны, и т.п. Что это и какую пользу для организма несёт?Если ответить кратко, то суть пользы ростков такова. Представьте, что вы едите большое растение, которое уже сформировалось, длиной 20-70 …
Комментариев: 0
Полезность Омега-6 и Омега-9
Что представляет собой Омега-6 и 9 и зачем они организму человека? Разберём в этом коротком тексте.Ранее мы с вами уже рассматривали Омега-3. Омега-6 это тоже полиненасыщенная жирная кислота, а Омега-9 – мононенасыщенная.Среди всех трёх, Омега-3 – наиболее полезная, у неё огромное множество преимуществ. Однако и остальные тоже важны (иногда – жизненно). Так, Омега-6: …
Комментариев: 0
Принимаем витамины правильно и безопасно
Принимать витамины стоит только по назначению врача или диетолога, чтобы не перенасытить ваш организм тем, что ему не нужно.Витамины в таблетках усваиваются довольно плохо. Их концентрация в разного рода поливитаминных комплексах – довольно большая, что непривычно и неестественно для организма человека. Ведь, получая витамины с едой, организм переваривает их постепенно, вместе с сопутств …
Комментариев: 0
Нужны ли витамины здоровому человеку
Нужны ли витамины здоровому человекуСразу оговоримся, что «здоровый человек» – это тот, кто питается полноценно каждый день, принимая сбалансированное количество минералов, микро- и макроэлементов, нутриентов и, конечно же, витаминов.Витамины – это вещества, которые не вырабатываются организмом человека самостоятельно (за исключением витамина D, который синтезируетс …
Комментариев: 0
Что должно быть в домашней аптечке
Что должно быть в домашней аптечкеНаполнение аптечек первой помощи регламентируется различными приказами Министерства Здравоохранения. Но на практике, их регламенты и правила далеки от реальности. Так что же действительно полезно для домашней аптечки?1.  Материал для перевязок. Бинт, жгуты для остановки кровотечения, пластырь. Для детей – пластырь с животными или Свинкой Пеппой …
Комментариев: 0
Зачем организму Омега-3
Зачем организму Омега-3Почему так полезна средиземноморская диета? От которой кожа остаётся румяной и упругой, глаза – блестящими, а улыбка – не сходящей с лица? И не только потому, что люди, придерживающиеся её, живут где-нибудь на побережье, например, в Испании, под нежным круглогодичным солнцем. Но и потому, что такая диета включает в себя рыбу, морепродукты и салаты, заправленн …
Комментариев: 0