

Все новости

Зачем врачу показывать язык?
На приёме у врача каждому неизменно требуется показывать язык. Далеко не все осведомлены о том, зачем необходим такой осмотр. На самом деле, язык может рассказать специалисту очень многое о нашем самочувствии и даже предупредить о развитии какой-либо болезни. Несмотря на небольшие размеры, определённая часть языка отвечает за конкретные органы и общее состояние организма. При осмотре доктора об …
Комментариев: 0
Кто ходит в маске в период простудных заболеваний?
Медики нередко дают людям массу советов по защите здоровья. Один из частых вопрос возникает относительно ношения масок. Нередко эти полезные приспособления применяются неправильно, что влечёт за собой появление проблем со здоровьем. Основное назначение маски – это защита органов дыхания от различных инфекций. Из этого можно сделать вывод, что носить её актуально лишь при болезнях, передаю …
Комментариев: 0
Закаляемся правильно
Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков Закаляться – это здóрово и здорóво. Однако нельзя же вот так выйти утром спозаранку на крылечко с ушатом студёной водицы и вылить его на себя в мороз -20°. Так недолго и с оленями умчатся в мир вечной молодости. Поэтому закаляться нужно начинать правильно. Чтобы помочь телам мужчин налиться силушкой богатырской, а же …
Комментариев: 0
Ягоды Годжи: реальная польза или умелый маркетинг?
Вы ели сухие ягоды Годжи? По вкусу очень напоминает барбарис (со вкусом которого делают всем известные «барбариски»). Так и есть, это ягода – семейства Паслёновых, вида Lycium Barbarum. Приятные кисло-сладкие ягодки можно добавлять в выпечку, чай, компоты, варенья – они дают очаровательный, чуть кислый вкус, который заметно разнообразит гамму вкуса ваших кулинарных изыск …
Комментариев: 0
Польза масла Ши
Польза масла Ши Масло Ши иначе известно как масло карите – это масло плодов (орехов) одноимённого африканского растения. Имеет твёрдую или пастообразную консистенцию (зависит от вида обработки), густой и приятный ореховый аромат, а также кремовый или белый оттенок.  Это масло знала сама Клеопатра, которая активно пользовалась ним для поддержания своей неувядающей красоты. Сегодня  …
Комментариев: 0
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?
Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза? Многие люди замечали на прилавках эко-магазинов пророщенные ростки какой-нибудь хорошо известной нам культуры: пшеницы, ржи, подсолнечника, люцерны, и т.п. Что это и какую пользу для организма несёт? Если ответить кратко, то суть пользы ростков такова. Представьте, что вы едите большое растение, которое уже сформировалось, длиной 20-70 …
Комментариев: 0
Полезность Омега-6 и Омега-9
Что представляет собой Омега-6 и 9 и зачем они организму человека? Разберём в этом коротком тексте. Ранее мы с вами уже рассматривали Омега-3. Омега-6 это тоже полиненасыщенная жирная кислота, а Омега-9 – мононенасыщенная. Среди всех трёх, Омега-3 – наиболее полезная, у неё огромное множество преимуществ. Однако и остальные тоже важны (иногда – жизненно). Так, Омега-6:  …
Комментариев: 0
Принимаем витамины правильно и безопасно
Принимать витамины стоит только по назначению врача или диетолога, чтобы не перенасытить ваш организм тем, что ему не нужно. Витамины в таблетках усваиваются довольно плохо. Их концентрация в разного рода поливитаминных комплексах – довольно большая, что непривычно и неестественно для организма человека. Ведь, получая витамины с едой, организм переваривает их постепенно, вместе с сопутств …
Комментариев: 0
Нужны ли витамины здоровому человеку
Нужны ли витамины здоровому человеку Сразу оговоримся, что «здоровый человек» – это тот, кто питается полноценно каждый день, принимая сбалансированное количество минералов, микро- и макроэлементов, нутриентов и, конечно же, витаминов. Витамины – это вещества, которые не вырабатываются организмом человека самостоятельно (за исключением витамина D, который синтезируетс …
Комментариев: 0
Что должно быть в домашней аптечке
Что должно быть в домашней аптечке Наполнение аптечек первой помощи регламентируется различными приказами Министерства Здравоохранения. Но на практике, их регламенты и правила далеки от реальности. Так что же действительно полезно для домашней аптечки? 1.  Материал для перевязок. Бинт, жгуты для остановки кровотечения, пластырь. Для детей – пластырь с животными или Свинкой Пеппой …
Комментариев: 0
Зачем организму Омега-3
Зачем организму Омега-3 Почему так полезна средиземноморская диета? От которой кожа остаётся румяной и упругой, глаза – блестящими, а улыбка – не сходящей с лица? И не только потому, что люди, придерживающиеся её, живут где-нибудь на побережье, например, в Испании, под нежным круглогодичным солнцем. Но и потому, что такая диета включает в себя рыбу, морепродукты и салаты, заправленн …
Комментариев: 0
Глюкозамин: польза для организма
Глюкозамин: польза для организма С развитием жизни во всех её аспектах, население становится всё менее активным. Сидячий образ жизни становится преобладающим. Поэтому неудивительно, что «активные дедушки и бабушки», которые были вполне в ряде вещей ещё 15-20 лет тому назад сейчас уходят в небытие, сменяясь поколением сидячих пожилых людей. Для организма такой малоактивный способ жиз …
Комментариев: 0
Путешествие по воде: как избежать морской болезни
Путешествие по воде: как избежать морской болезни Морская болезнь – штука неприятная, и подвержены ей очень многие. К сожалению, одного гениального способа избавиться от предрасположенности к морской болезни не существует, но есть несколько дельных советов, которые непременно помогут вам минимизировать риски и сделать путешествие по воде куда более приятным. Поездки в автобусе, на маши …
Комментариев: 0
Как подготовится к дальнему перелету
Как подготовится к дальнему перелету Если ваш следующий перелёт будет длительным, то к нему следует правильно и тщательно подготовиться – в противном случае, вы рискуете лишить себя комфорта, и он превратится в пытку. Что стоит взять с собой и какие вещи обязательны во время долгого полёта? Конечно, выносливость и чувство юмора спасут вас, ведь вы сможете легче перенести все тяготы  …
Комментариев: 0
Отдых в палатках: что взять из одежды
Отдых в палатках: что взять из одежды Вы отправляетесь в поход и хотите быть готовым ко всему? Что ж, похвальное желание: нужно только правильно составить список вещей. Сегодня речь пойдёт об одежде и обуви, которая пригодится в походе. Может, на первый взгляд, покажется, что выбор вещей очевиден, однако, как показывает практика, это зачастую совсем не так. Разберёмся подробнее. Количество в …
Комментариев: 0
Отдых в палатках: сбор вещей
Палаточный отдых – штука захватывающая, но к такому отдыху нужно правильно готовиться. Можно выделить три его типа: • на выходной день, максимум с двумя ночёвками; • туризм на несколько дней; • походы без автомобиля на неделю и более. Для каждого из указанных видов отдыха нужно будет разное количество вещей, но это можно понять и без подсказок. Итак, что же нам понадоб …
Комментариев: 0
Защита от насекомых
Мать-природа создала огромное количество самых разных насекомых – красивых и не очень, редких и распространённых, опасных и безвредных. Что же делать нам, когда, особенно в осенний период, насекомые начинают атаковать со всех сторон? Изолироваться от них не выйдет, но есть способы минимизировать опасные риски от встречи с ними. 1. Комары. Пожалуй, комар – самое раздражающее насеком …
Комментариев: 0
Клещи летом
Какое страшное слово: «клещ»! И неспроста мы боимся его, ведь клещи – разносчики заразы и вообще не самые приятные насекомые. Многие ошибочно считают, что опасны клещи только в мае, максимум – июне. Но на самом деле июльский клещ ничуть не менее опасен и безжалостен, чем весенний. Более того – не опасаться клещей можно только зимой, когда они спят и не кусаются. Кл …
Комментариев: 0
Как правильно загорать
Красивый загар – это мечта многих. Возможно, и ваша. Но умеете ли вы загорать правильно? И что вообще это значит – «загорать правильно»? Объясним всё подробно, чтобы в ваш следующий поход на пляж вы всё сделали верно! Следуя этим советам, вы сделаете ваш загар красивым, безболезненным, безопасным и долговечным: • используйте солнцезащитный крем. Да-да, не удивляй …
Комментариев: 0
Отдых в тропических странах с детьми
Семейный отдых – это не только весело и очень дружно, но и пугающе. Любой родитель согласится с этим, особенно, если речь идёт о далёкой экзотической стране. Боитесь ехать с малышом? Что ж, давайте развенчаем стереотипы и избавимся от страха поездок в далёкие края вместе с ребёнком! Давно уже экзотические курорты «обжились» туристами с семьями: но что же нужно учитывать, плани …
Комментариев: 0
Что взять с собой на пляж
Что взять с собой на пляж Наступило долгожданное и желанное лето, и вы, наконец, собрались на пляж? Что ж, тогда самое время собирать пляжную сумку – и что же туда положить? Конечно, у каждого из нас есть свой набор самого необходимого, но, надеемся, наш список поможет вам собрать только нужные и полезные вещи. Кстати, некоторые из них – например, защитные средства или продукты от н …
Комментариев: 0