

Препараты при переохлаждении организма

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Мультивитаминный комплекс (А, С, Е, В1, В2, В3, В6, В12)
726 р.
Витаминный комплекс направлен на поддержание ключевых функций организма. Оказывает укрепляющее и стимулирующее действие. Включает основной набор необходимых для здоровья витаминов (А, С, Е, В1, В2, В3, В6, В12), основное преимущество которых состоит в эффекте синергии. Общеизвестно, что многие ви …
В наличии
Пластыри-грелки для спины (10 штук, размер 13 х 9,5 см)
600 р.
В холодное время года нередко возникают ситуации, когда организм переохлаждается. Причиной может стать работа на улице, занятия спортом на свежем воздухе, долгое нахождение в помещениях, которые не отапливаются. В таких случаях первым делом нужно попытаться согреться, чтобы предотвратить возникновен …
Нет в наличии

Лекарства при переохлаждении организма

Любой человеческий организм подвержен переохлаждению. Наиболее часто от этого страдают люди с ослабленным иммунитетом и недостатком физической активности. Вследствие переохлаждения могут появиться неприятные симптомы, и даже серьёзные заболевания. В большей степени это касается пожилых людей и детей.

Симптомы переохлаждения

Человек не сразу ощущает упадок сил. Сначала может появиться прилив энергии, после чего вы обнаружите такие признаки, как:

 • посинение губ и носа;
 • бледность кожи;
 • одышка;
 • озноб;
 • учащённый пульс.

Отсутствие лечения приводит к апатии, вялости, сонливости и даже потере сознания. Симптомы также зависят от степени переохлаждения. Причинами переохлаждения могут быть:

 • низкая температура вкупе с высокой влажностью;
 • физическое переутомление;
 • одежда не по погоде;
 • ослабленный иммунитет и травмы спины и других частей тела;
 • хронические заболевания сердца;
 • вредные привычки (курение, алкоголь).

Какие заболевания могут возникнуть из-за переохлаждения? Отсутствие первой помощи может привести к:

 • обморожению конечностей;
 • поражению тканей;
 • гангрене;
 • потере конечностей.

Препараты, эффективные при переохлаждении

Современные средства помогут не только вылечить, но и избежать переохлаждения даже при наличии факторов риска. Самыми действенными являются:

 • витамины для укрепления иммунной системы;
 • средства для обогрева тела.

Товары для здоровья из Японии позволят вам наслаждаться жизнью в любую погоду и оставаться здоровыми.