

Препараты для укрепления позвоночника

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
18%
Ферритовое ожерелье MagneLoop (от головных болей, давления, всд и хронической усталости)
1920 р. 1575 р.
Японское ферритовое ожерелье MagneLoopФерритовое ожерелье MagneLoop – уникальное украшение, позволяющее стабилизировать работу внутренних органов и справиться со многими болезнями. Магнитно-терапевтический аппарат разработан японской компанией Фудзимото и сегодня популярен во мно …
Отзывов: 14
В наличии
Ферритовое ожерелье MagneLoop, цветные (от головных болей, давления, всд и хронической усталости)
1575 р.
Ферритовое ожерелье MagneLoop – это магнитно-терапевтический аппарат с уникальными лечебными свойствами, который справляется с плохим самочувствием и стабилизирует работу внутренних органов. Это красивое и полезное украшение было разработано компанией Фудзимото и на сегодняшний день популярно  …
Отзывов: 7
В наличии
Super Glucosamine 2000 (при заболеваниях и повреждениях суставов и хрящей)
2500 р.
При трении костей друг о друга изнашиваются суставы, и это дает о себе знать остеоартритом, остеоартрозом и остеопорозом. Одной из причин болезней является недостаток глюкозамина, поэтому необходимо насыщать организм этим веществом. Глюкозамин способствует выработке суставной жидкости, снимает непри …
Нет в наличии

Витамины для укрепления позвоночника

Укрепление позвоночника

Здоровый позвоночник позволит вам вести долгую и активную жизнь. Однако чтобы добиться такого результата, необходимо укрепление мышц позвоночника. Для этого можно использовать физические упражнения. Но нелишним будет принимать особые витамины, влияющие на состояние тканей, костей и мышц спины. Как укрепить позвоночник? Сегодня вам доступно множество лекарств для укрепления. Самыми эффективными признаны японские препараты, оказывающие комплексное воздействие на весь организм. Среди препаратов для укрепления позвоночника можно выделить:

  • магнитно-терапевтические аппараты;
  • витаминные комплексы с глюкозамином.

Они эффективны как общеукрепляющие средства, а также при травмах и болях в спине и других частях тела. С их помощью вы сможете навсегда забыть о дискомфорте. Описание товаров для здоровья из Японии доступно на сайте на русском языке.