

Препараты для лечения повреждений коленей

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Согревающий наколенник Vantelin Kowa
1170 р.
Наколенник предназначен для поддержания работы суставов и согревания коленей в холодное время. Наколенники эффективно удерживают сустав в правильном положении при артрите, артрозе и других заболеваниях суставов и являются эффективным терапевтическим средством в общем комплексе мероприятий. Согрев …
Отзывов: 6
В наличии

Средства для лечения повреждений коленей

Поскольку нижние конечности человеческого тела обычно подвержены большим нагрузкам, чем все остальные, нередки случаи повреждений колена. Растяжение, разрыв или другая травма даже одной из связок требует своевременного лечения.

Причины и симптомы повреждения

Колени повреждаются вследствие спортивных или бытовых травм. Это могут быть:

  • удары;
  • падения;
  • неудачные приземления после прыжка.

Таким образом, никто не застрахован от подобного недуга, поэтому важно знать, что делать в такой ситуации. Признаками повреждения могут быть:

  • боль;
  • отёки ног;
  • ощущения смещения;
  • треск (в отдельных случаях).

Наиболее распространены разрывы и растяжения крестообразных связок и менисков.

Как лечить повреждения колена?

Существует много аптечных препаратов для данной цели, однако принимать их без предписания врача не следует. Но на помощь всегда могут прийти натуральные добавки, способные ускорить заживление и снять неприятные симптомы. Среди наиболее эффективных выделяют:

  • витамины для укрепления связок;
  • обезболивающие препараты;
  • согревающие наколенники для поддержания суставов.

С их помощью вы не только быстро оправитесь от повреждения, но сможете предотвратить повторную проблему, укрепив свой организм. Купить товары для здоровья из Японии через интернет по самой выгодной цене можно на нашем сайте.