

Польза витамина А

Польза витамина А

Витамин А – это незаменимый элемент, влияющий на здоровье человека. Его нехватка может привести к серьёзным нарушениям и проблемам с кожей, зрением и ослаблению защитных функций. Но стоит ли злоупотреблять этим витамином, и каковы последствия его переизбытка в организме?

Витамин А подходит как для внешнего, так и для внутреннего применения. При попадании в кровь человека он всасывается в том количестве, в котором необходимо организму. Остальная часть его накапливается в печени. Существует 2 типа этого витамина:

  • бета-каротин;
  • ретиноид.

Первый тип имеет растительное происхождение и поступает в организм из различных овощей и фруктов, например, моркови, яблок, бананов, абрикос и т.д. Второй тип витамина А имеет животное происхождение. Он обнаруживается в жирных сортах рыбы или в печени.

Поскольку витамин А относится к категории жирорастворимых, он легко усваивается и быстро накапливается. В связи с этим есть риски передозировки. Об этом вам моментально скажут такие симптомы как тошнота, мигрень и боли в суставах. В более зрелом возрасте переизбыток этого элемента может ослабить костную ткань.

Помните, что эффект витамина А может быть усилен витамином Е. Нужно быть осторожным при приёме различных препаратов. Например, при лечении угревой сыпи витамин А может усилить действие медикаментов. Однако если вы страдаете от заболеваний печени или почек, лучше воздержатся от чрезмерного потребления витамина. То же касается и людей, страдающих от проблем с плотностью костной ткани.

Витамин А несёт огромную пользу организму и является незаменимым. Однако его употребление должно быть ограничено в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей.


Комментариев к статье: "Польза витамина А" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: