

Почему нам хочется пить?

Почему нам хочется пить?

Многих людей интересует вопрос, почему им так часто хочется пить. Речь не идёт об обычной жажде. Бывают случаи, когда мы сами понимаем, что организм испытывает постоянную потребность в жидкости. Чаще всего это говорит об определённых проблемах.

Вот основные причины, по которым человеку может часто хотеться пить:

  • Хронический стресс. В организме начинается активное производство гормона стресса. Он вызывает не только тревожное и беспокойное состояние, но также жажду. Для решения такого рода проблемы важно уметь отвлекаться и переключаться, избегая постоянных переживаний.
  • Употребление определённых лекарственных препаратов или продуктов питания. Некоторые медикаменты и продукты оказывают выраженный мочегонный эффект, что приводит к быстрому выводу влаги из организма. В результате нам требуется постоянно восполнять её. Среди таких продуктов выделяют кофе, алкоголь и ряд других.
  • Соблюдение низкоуглеводной диеты. Известно, что углеводы задерживают влагу в организме. При их отсутствии в рационе человека влага выводится значительно быстрее, организм испытывает обезвоживание, и возникает сильная жажда.
  • Беременность. Как ни странно, жажда является одним из ярких признаков «интересного» положения. Это связано с постоянными позывами сходить в туалет. В этом случае сильная жажда является нормой и не требует никаких мер. Однако беременным стоит избегать слишком большого потребления жидкость, поскольку это может привести к отёкам.
  • Диабет. Немногие знают, но необъяснимая жажда может быть тревожным сигналом о наличии диабета 1 или 2 типа. Из-за высокого уровня сахара почки работают интенсивнее, избавляясь от излишней глюкозы.

При возникновении жажды важно вовремя среагировать на возможные проблемы в организме. Если вы не можете каким-либо образом выяснить причину чрезмерного употребления жидкости, лучше обратиться к врачу.


Комментариев к статье: "Почему нам хочется пить?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: