

Новенький в классе

Новенький в классе

Взрослому человеку требуется месяц на адаптацию в новом коллективе, а ребёнку ещё сложнее. Как пережить это время и как помочь школьнику социализироваться?

Как бы это странно ни звучало, но начинать нужно не с ребёнка, а с родителей. Не заводите разговоров о «страшном ужасе быть новеньким». Если в присутствии ребёнка знакомые или родственники делятся впечатлениями на эту тему, пресекайте.

Если вы уверены в том, что всё пройдёт гладко, это настроение передаётся ребёнку. Он видит, что у мамы с папой никаких волнений на этот счёт нет – значит, всё хорошо. Приучайте ребёнка к тому, что школа – это не опасный мир, это новые знания, друзья, мероприятия и вообще, куча всего интересного.

Есть дети, которые повсюду «свои». Они открыты миру, и небольшие неприятности их не пугают. Что делать, если ребёнок тяжело переживает адаптационный период?

  • Не давите. Не ругайте за плохие оценки и невыполненные домашние обязанности. Дайте школьнику время привыкнуть к новым учителям и обстановке;
  • Станьте ребёнку другом. Доверительные отношения между родителями и детьми – основа. Но в период привыкания к новым обстоятельствам отношения должны стать ещё более приятельскими;
  • Наведывайтесь к учителям. Отношения межу ребёнком и учителем начинаются с отношений «учитель – родитель». Это не значит, что нужно обивать пороги школы и ходить туда как на работу. Посещайте родительские собрания, принимайте в них активное участие – покажите, что проблемы школы и класса вам интересны;
  • Разговаривайте дома о школе. Только не устраивайте допрос. Постройте беседу вот так: «Что вкусного было на обед? Ты сегодня смеялся в школе? А над чем? А было что-то такое, что огорчило? Кто у вас самый весёлый в классе? Кто серьёзный отличник? Кто задаётся? С кем бы тебе хотелось подружиться?».

Обязательно создайте атмосферу сплошного принятия в семье, пока ребёнок привыкает к классу. Проводите совместные мероприятия по снятию стресса: ходите на прогулки, в парк развлечений, ешьте мороженое, пересматривая «Гарри Поттера». Хвалите малыша и давайте ему позитивную обратную связь, даже если мороженое упало на новый диван.


Комментариев к статье: "Новенький в классе" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: