

Как выбрать коллаген

Как выбрать коллаген

Выбрать себе коллаген

 

Действие основных компонентов амино коллагенов:

Коллаген

Укрепляет хрящи, суставы, костную ткань, улучшает кровоток в мышцах, отвечает за метаболизм мышечной и соединительной тканей. Возрождает клетки кожи, улучшает ее общее состояние, омолаживает. Выполняет важную функцию – преобразовывает белки, поступающие в организм, в полезные аминокислоты, которые нужны для нормальной жизнедеятельности человека.

Гиалуроновая кислота

Компонент в составе кожного покрова и нервных тканей. Обладает уникальным свойством удерживать влагу в коже, выравнивает водный баланс. Эффективно предотвращает старение, защищает от возрастных изменений.

Коэнзим Q10

Антиоксидант, который вырабатывается в организме. К сожалению, с возрастом его запасы иссякают. Жизненно необходим для сердечно-сосудистой системы, уберегает организм от преждевременного старения, обеспечивает правильный обмен веществ, нормализует вегетативную функцию. Повышает сопротивляемость организма, увеличивает время работы при больших интеллектуальных и физических нагрузках.

Витамин С

Обеспечивает иммунную защиту организма и стабилизирует психическое состояние. Защищает от свободных радикалов, бактерий, вирусов. Стимулирует выработку гормонов, отвечающих за эмоциональное состояние. Легко справляется с варикозом, кровоточивостью десен, геморроем, морщинами. Способствует быстрой переработке жиров, и как следствие, похудению.

Глюкозамин

Важнейшая часть соединительной ткани и клеточных мембран. Глюкозамин – это своего рода сахар, без которого невозможно нормальное функционирование хрящей, суставов, мышц, сухожилий, а также глаз, ногтей, желудочно-кишечного тракта. В организме глюкозамин вырабатывается из глюкозы посредством клеток хрящей, но стоит хоть немного повредить эти клетки, и начинается разрушительный процесс. Поэтому очень часто наше тело жизненно нуждается в этом компоненте, поскольку поврежденные клетки не могут синтезировать его самостоятельно.

Церамиды

Важнейшие составляющие рогового слоя кожи. Это так называемые липиды, или жироподобные вещества, входящие в состав клеток верхних слоев эпидермиса. Они надежно предохраняют нашу кожу  от внешнего воздействия – грязи, повреждений, бактерий. Кроме того, они регулируют водный баланс, удерживая влагу внутри и тем самым защищая кожу от морщин и потери упругости. При уменьшении количества церамидов в коже происходит разрушение рогового слоя, и в организм беспрепятственно может проникнуть инфекция извне.

Экстракт плаценты

Уникальное средство для поддержания молодости и свежести кожи. Проникает в средние и глубокие слои дермы, обеспечивая тем самым более глубокое разглаживание морщин и питание. Стимулирует метаболизм клеток, позволяет им «дышать», выравнивает цвет лица, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Повышает собственные функции кожи, увлажняет, питает, омолаживает.

Экстракт лотоса

Предотвращает старение организма, снимает общую усталость. Нормализует сердечный ритм, уменьшает отечность, помогает при ожирении, стабилизирует давление. Препарат способствует спокойному сну и четкой работе желудочно-кишечного тракта. Это прекрасный диуретик и антиоксидант,  он благотворно влияет на состояние кожи. Входит в состав множества медицинских препаратов.

Пропионовокислые бактерии

Эффективно борются с различными мутациями, угрожающими организму. Это могут быть гормональные выбросы, вредное воздействие ГМО, поражение организма химическими, биологическими и радиоактивными веществами, что особенно актуально в наш век плохой экологии. Эти бактерии синтезируют в организме витамин В12, а ведь именно он отвечает за обменные процессы. Как следствие, повышается иммунитет и способность противостоять инфекциям.

Лактобактерии

Постоянные обитатели пищеварительного тракта человека (от ротовой полости до кишечника). Основная их функция – это повышение иммунитета. Кроме того, бактерии способствуют выделению лактозы из молочных продуктов, помогают пищеварению, справляются с аллергией, вызванной той или иной едой.

Эластин

Этот белок – важнейший компонент соединительной ткани, придающий ей упругость. Сохраняет эластичность кожи, удерживает влагу, разглаживает, делает ее нежной и шелковистой. Также укрепляет соединительную ткань после операций и повреждений.

Натрий

Входит в состав всех органов, тканей и жидкостей организма. Отвечает за водный баланс, участвует в обменных процессах. Необходим для нормальной жизнедеятельности стенок сосудов и пищеварения, для сокращения мышц и выработки энергии. Рекомендуемая доза натрия составляет 3-6 грамм в сутки (это неполная чайная ложка соли). Недостаток натрия так же вреден, как и его избыток. Людям, которые занимаются спортом или испытывают экстремальные нагрузки, необходима повышенная доза натрия, которую сложно получить с обычной пищей.


Аминокислоты:

Пролин

Улучшает структуру кожи, помогает держать в тонусе соединительные ткани, способствует быстрой регенерации после повреждений и разрывов. Укрепляет мышцы (в том числе сердечную мышцу), связки, лечит воспаления слизистых, опухоли, циррозы.

Глицин

Регулирует процессы в головном и спинном мозге, успокаивает нервную систему, повышает работоспособность. Рекомендуется при стрессе, депрессиях, повышенной возбудимости. Уменьшает последствия инсультов и травм головного мозга.

Аланин

Элемент энергетического обмена в организме. Участвует в выработке антител, поэтому успешно борется с вирусами и иммунными заболеваниями. Эффективное успокаивающее средство, снимает тревожность, раздражительность и головные боли. Помогает при ослаблении мозговой деятельности, понижении либидо, гипогликемии. Выводит вредные вещества, образующиеся при повышенных физических нагрузках.

Лизин

Вырабатывает антитела, борется с инфекциями (особенно эффективен против герпеса), способствует росту и восстановлению тканей. Лечит анемию, синдром хронической усталости, снижает уровень триглицеридов, которые, находясь в организме в избытке, вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Показан при катаракте.

Аргинин

Источник и переносчик азота, выводит из организма отработанные белки. Отличное средство для приобретения идеальной фигуры: он способен увеличивать мышечную массу и уменьшать жировую. Снижает вероятность атеросклероза и заболеваний сердца и сосудов. Улучшает половую функцию, повышает иммунитет, развивает память и стрессоустойчивость. Мощное средство для замедления старения, профилактики раковых заболеваний.

 

Экстракты:

- горца

Универсальное средство: противовоспалительное, антимикробное, вяжущее. Применяют при лечении ревматизма, угревой сыпи, стоматитов и других заболеваний зубов и десен. Положительно влияет на состояние волос, ногтей, кожи.

- римской ромашки

Мощное противовоспалительное средство. Оказывает лечебное и успокаивающее действие на кожу, ускоряет регенерацию. Помогает прийти в себя при стрессе, раздражительности, повышенной эмоциональности. Эффективно при борьбе с бессонницей.

- боярышника

Улучшает работу сердца, выравнивает сердечный ритм, предупреждает усталость сердечной мышцы. Снимает спазмы, расширяет сосуды, успокаивает нервы.

- листьев винограда

Применяется для лечения хронической венозной недостаточности, варикоза, отеков нижних конечностей (в том числе и во время беременности), сердечной недостаточности. Противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое и ранозаживляющее средство.

 

Выбрать себе коллаген

 


Комментариев к статье: "Как выбрать коллаген" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: