

Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков

Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков

Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков

Закаляться – это здóрово и здорóво. Однако нельзя же вот так выйти утром спозаранку на крылечко с ушатом студёной водицы и вылить его на себя в мороз -20°. Так недолго и с оленями умчатся в мир вечной молодости. Поэтому закаляться нужно начинать правильно. Чтобы помочь телам мужчин налиться силушкой богатырской, а женщинам стать поголовно Еленами Прекрасными, мы публикуем этот краткий гид для новичков.

1.  Удостоверьтесь, что прямо сейчас, когда вы твёрдо решили закаляться, вы здоровы как огнедышащий дракон. В противном случае, закалка сто процентов пошатнёт некрепкое здоровье. Некоторые болезни в принципе являются противопоказателями к закалке: тахикардия, ишемическая болезнь, недостаточность сердца.

2.  Начало – в меру, и постепенно. В первый день умойтесь холодной водой. Во второй – ещё холоднее. Каждый день понижая её t° на 1° С, постепенно дойдите до +1°С.

3.  Следующий этап – хождение на улице босиком и/или обтирание мокрым холодным полотенцем. Никакая погода не должна стать препятствием против этого – ведь регулярность теперь наш главный союзник. Внимание-внимание: появившийся насморк – это не повод прекращать закаливание, это просто нормальная реакция организма. Разве что вкупе с высокой температурой – тогда да, сделайте вынужденный перерыв.

4.  Воздушные ванны – лучше начинать их с прохладной погоды (начало или середина осени), с 10-15 минут, постепенно удлиняя время нахождения на улице в плавках/купальнике до 30 и более минут (по 1-2 минуты в день). Так за 3 сезона (осень-зима-весна) можно привыкнуть находиться на улице неодетым и до часа-двух. В это время можно не только тупо стоять или читать книгу, но и делать разогревающие упражнения: ходьба, приседание, трусца, прыжки.

5.  Контрастный душ – для ленивых. Но поступайте, как знаете.

6.  Обливание: целесообразно его делать после того как привыкли к длительным воздушным ваннам, ледяной воде на лицо и хождению по мёрзлой земле. Начните с пары литров воды раз в день, например, утром. Сначала вода должна быть тёплой на холодном воздухе или холодной на тёплом – здесь важен для начала контраст температур воды и воздуха. Каждый день понижайте её t° на 3°-5° С, чтобы избежать переохлаждения, доведя до стадии «ледяная вода на ледяном морозе».
Желаем вам успешного закаливания!


Комментариев к статье: "Закаляемся правильно: краткое руководство для новичков" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: