

Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?

Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?

Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?

Многие люди замечали на прилавках эко-магазинов пророщенные ростки какой-нибудь хорошо известной нам культуры: пшеницы, ржи, подсолнечника, люцерны, и т.п. Что это и какую пользу для организма несёт?

Если ответить кратко, то суть пользы ростков такова. Представьте, что вы едите большое растение, которое уже сформировалось, длиной 20-70 см. Оно вырастает из семени, которое превращается в росток. Крохотный, всего 3-7 см в длину. На данный момент времени, у него в стебле и листьях содержится примерно та же концентрация полезных веществ, микро, и макроэлементов, которые будут содержаться и у взрослого растения. Много витаминов, мало углеводов. Много жидкости и сопутствующих веществ, благодаря которым всё содержимое архи-максимально усваивается организмом, в десятки и сотни раз эффективнее, чем любая витаминка в таблетке.

Съедая росток, вы получаете отменную пользу для организма: клетчатка, хром, железо, магний, литий, фосфор, витамины В, Е, А, РР, С… Это только малая часть того, что в нём содержится. Каждая из культур обладает своим составом полезных веществ и эффектом на организм.

Гречка:

1.  Укрепление стенок сосудов.
2.  Повышение уровня гемоглобина.
3.  Направленное действие против анемии, стресса, простуды (как и чечевица).

Пшеница, рожь:

1.  Антистресс.
2.  Улучшение внешнего вида и внутренней структуры волос, кожи, ногтевых пластин.
3.  Полезны для ЖКТ.
4.  Увеличивают иммунитет. 

Овёс:

1.  Улучшает работу ЖКТ и дыхательных путей.
2.  Выравнивает кислотно-щелочной баланс (как и ростки подсолнечника).

Бобовые ростки вам дают полезный, легко усваиваемый белок, без «мясного» холестерина и жиров. Одной из самых полезных была и остаётся соя. Её ростки широко популярны в азиатских странах – практически ни одно блюдо не обходится без ростков сои, что супы, что вторые блюда. Соя активно борется с камнями в почках и мочевом пузыре, уменьшает «плохой» холестерин. Соя также обладает чудесным, свежим, вкусом, будет отменна и как часть блюда и как гарнир, легко дополнит салат, сделав его восхитительно летним.

Пророщенные ростки – это маленькие искорки самой жизни, которые так легко обратить в своё здоровье и долголетие!


Комментариев к статье: "Ростки пшеницы, ржи, подсолнуха – в чём их польза?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: