

Принимаем витамины правильно и безопасно

Принимаем витамины правильно и безопасно

Принимать витамины стоит только по назначению врача или диетолога, чтобы не перенасытить ваш организм тем, что ему не нужно.

Витамины в таблетках усваиваются довольно плохо. Их концентрация в разного рода поливитаминных комплексах – довольно большая, что непривычно и неестественно для организма человека. Ведь, получая витамины с едой, организм переваривает их постепенно, вместе с сопутствующими веществами, которые помогают процессу. Выпив таблетку, мы отправляем в организм сразу всё и много. От такого шокирующего «подарка» тот желает как можно скорее избавиться, в результате мы получаем:

  • низкую усваиваемость таблетированных веществ;
  • мочу и кал, обогащённые витаминами и окрашенные в иной цвет;
  • стресс для организма, который не понимает, что это было;
  • побочные эффекты, которые «выстреливают», в первую очередь, на печень: нарушение работы органов, токсичность, тошнота, аллергия.

Так как же принимать витамины правильно? Краткий гид следующий.

  1. Витамины лучше всего принимать вместе с белками.
  2. Необходимо следить за тем, чтобы отдельные витамины сочетались между собой и не «боролись» за всасываемость в организме. В этом вам поможет нижеследующая таблица (цветом залиты витамины, а элементы Таблицы Менделеева – без заливки):

 

Отрицательно влияют друг на друга

Положительно влияют друг на друга

A

B12

A

E

A

K

A

C

D

E

B2

B6

B2

B1

B2

B9

B3

B12

B2

K

B12

B1

B6

B3

C

B2

B12

B5

C

B12

B12

B9

E

B12

C

E

E

K

B6

Ca

B9

Zn

B6

Cu

C

Cu

A

Zn

E

Fe

D

Ca

Cu

B5

K

Ca

Ce

B12

Ca

B12

Fe

B12

Fe

B3

Mn

B12

Se

E

Ca

Fe

Zn

Mn

Ca

Mg

   

Ca

Mn

   

Ca

Zn

   

Fe

Cr

   

Fe

Mg

   

Fe

Mn

   

Fe

Zn

   

Mn

Cu

   

Zn

Cr

   

Zn

Cu

   
 

Если вы принимаете элементы и витамины, которые не сочетаются – то, считайте, делаете это зря, ибо от их приёма не будет никакого эффекта. При приёме сочетаемых элементов – они усиливают усваиваемость. Принимая витамины отдельно без «помощников», рассчитывайте на среднюю всасываемость.

 

  1. Не пытайтесь «усилить» витамин, принимаемый с пищей, таким же, но синтетического происхождения. Как правило, это не даёт ничего, кроме прибылей производителю «синтетики», а вашему организму это может быть либо бесполезно, либо же вы, напротив, ослабите усваиваемость витамина из пищи.

 

Вывод: черпать витамины лучше всего из еды. Таблетированные витамины принимайте согласно таблице сочетаемости.


Комментариев к статье: "Принимаем витамины правильно и безопасно" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: