

Помогут ли скручивания обзавестись шикарным прессом?

Помогут ли скручивания обзавестись шикарным прессом?

Скручивания – одни из самых популярных упражнений для пресса. Если ваша цель – накачать именно мышцы пресса, то скручивания – именно то упражнение, о котором стоит вспомнить первым. Однако стоит сказать: скручивания, как и многие другие упражнения на пресс, не дают результатов именно в похудении. Это упражнение тренирует выносливость и укрепляет мышцы.

Стоит отметить, что нет никакого «верхнего» и «нижнего» вида пресса. Речь идёт об одной группе мышц, закреплённой в разных местах. Следовательно, эта группа мышц сокращается по всей длине при выполнении любого упражнения, вне зависимости от того, скручивание это или поднятие ног.

Скручивание как силовое упражнение, не вызывает дефицит калорий, зато способствует гипертрофии.

Как правильно делать упражнение:

  • нужно лечь на пол и согнуть ноги в коленях;
  • следует закрепить ноги под какой-нибудь крепкой опорой – особенно актуально для новичков;
  • поднимите руки над головой в замок, сомкните их и округлите спину;
  • приподнимите туловище наверх на выдохе, но помните, что ваши мышцы всегда должны быть в напряжении и тонусе;
  • на выдохе опустите тело, но, опять же, не до полного расслабления – не ложитесь на пол целиком.

Это довольно простое упражнение. Достаточно выработать лишь небольшую привычку – это происходит быстро при регулярных повторениях.

Кстати, если вы ходите разнообразить свою программу, можете разделить поднятия туловища и скручивания на два разных упражнения. Скручивания помогают проработать именно мышцы пресса для глубоких сокращений, а поднятие тела задействует тазобедренный сустав, помимо мышц пресса. Обратите внимание именно на тот вариант упражнения, который вам больше нравится по эффекту и способу выполнения.

Существует несколько вариантов, как разнообразить классические скручивания. Это могут быть скручивания с подъёмом ноги, упражнения с весом – например, с блинами или гантелями. Увеличение веса поможет увеличить нагрузку на мышцы, и поэтому они будут расти быстрее, особенно при регулярных повторах и соблюдении режима питания. Существует разновидность косых скручиваний и скручивания стоя – они помогут акцентировать внимание на определённых зонах мышечного корсета.


Комментариев к статье: "Помогут ли скручивания обзавестись шикарным прессом?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: