

Здоровый или нет: кто ходит в маске в период простудных заболеваний? ​​​​​​​

Здоровый или нет: кто ходит в маске в период простудных заболеваний? ​​​​​​​

Медики нередко дают людям массу советов по защите здоровья. Один из частых вопрос возникает относительно ношения масок. Нередко эти полезные приспособления применяются неправильно, что влечёт за собой появление проблем со здоровьем.

Основное назначение маски – это защита органов дыхания от различных инфекций. Из этого можно сделать вывод, что носить её актуально лишь при болезнях, передающихся воздушно-капельным путём. Симптомами таких заболеваний часто являются кашель и сопли. Именно они способны спровоцировать заражение. Ещё выше риски становятся, когда больной человек находится в закрытом помещении. 

Поскольку маска не полностью прилегает к лицу, то существует высокая вероятность попадания инфекции. Вот почему носить маску здоровым людям часто бессмысленно (особенно в замкнутом пространстве). Под маской развитие микробов, напротив, ускорится из-за создания благоприятной для них среды. В результате человек почти мгновенно заболеет. 

Согласно исследованиям ВОЗ, эффективность ношения защитных масок здоровыми людьми не доказана, поэтому от такой рекомендации отказались. Подобный «аксессуар» окажется как нельзя кстати для больного. Маска поможет предотвратить распространение инфекции и заражение окружающих.

Впрочем, в некоторых случаях носить маску может быть необходимо и здоровому. Такая необходимость возникает в следующих случаях:

•  послеоперационный восстановительный период;
•  прохождение курса химиотерапии;
•  восстановление после респираторных заболеваний (при сниженном иммунитете).

Не стоит забывать, что даже в описанных случаях постоянно носить маску не следует. Существует несколько правил ношения маски:

•  менять маску необходимо минимум раз в 2 часа (для больных людей);
•  маски являются одноразовыми и индивидуальными;
•  нельзя носить маску постоянно (кроме ситуации с закрытыми помещениями).

Маска – это оптимальное средство защиты от заражения, что особенно актуально в острый период простудных заболеваний. Правильное использование этого защитного средства позволит вам оставаться здоровыми круглый год, где бы вы ни находились.


Комментариев к статье: "Здоровый или нет: кто ходит в маске в период простудных заболеваний? ​​​​​​​" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий:Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: