

Как сохранить зрение?

Как сохранить зрение?

Сегодня сложно найти человека, который ещё не столкнулся с проблемами со зрением. Работа за компьютером, телевизор и современные гаджеты неизменно «сажают» зрение не только у взрослых, но и у детей.

Вопрос о сохранении зрения сегодня стоит наиболее остро, поскольку далеко не у каждого есть финансы и смелость делать коррекцию. Несколько простейших советов способны предотвратить серьёзные проблемы и значительно замедлить ухудшение зрения с возрастом:

  • Соблюдайте расстояние. Работая за компьютером, помните, что минимальное расстояние от глаз до экрана должно составлять 0,3 метра.
  • Яркость и шрифт. Используя современную технику, убедитесь, что изображение и текст комфортны для глаз. Настройки зависят от времени суток и освещения в помещении (или его отсутствия).
  • Осторожней со смартфонами! В движении не рекомендуется читать или просматривать видео, поскольку это слишком напрягает глаза. Если вы спешите куда-то по делам или едете в транспорте, лучше отдать предпочтение аудиокниге.
  • Правильное питание. Достаточное потребление витаминов и микроэлементов позволит вам надолго сохранить остроту зрения. Помимо этого, сегодня существует масса добавок к пище, которые содержат полезные вещества, например, чернику. Они благотворно влияют на зрение и даже могут способствовать его восстановлению. Что касается продуктов, то наиболее полезны рыба и морковь.
  • Меньше электроники. Любите читать книги? Попробуйте хотя бы изредка заменять электронные носители на бумажные книги, и ваше зрение скажет вам: «Спасибо».
  • Упражнения для глаз. Специалисты предлагают множество вариантов упражнений и гимнастик для глаз. Они направлены на снятие напряжения, повышение концентрации и восстановление остроты зрения.
  • Не забывайте моргать. Работая с техникой, мы сильно концентрируемся и нередко забываем моргать. Вследствие этого глаза становятся сухими. Старайтесь моргать максимально часто.

Зрение – это настоящее сокровище, позволяющее нам лицезреть всю красоту окружающего мира. Старайтесь как можно чаще отрываться от новомодных гаджетов и следуйте простым рекомендациям, чтобы сохранить эту потрясающую способность на долгие годы.


Комментариев к статье: "Как сохранить зрение?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: