

Эко-продукты – реальная польза или завышенные цены?

Эко-продукты – реальная польза или завышенные цены?

Эко-продукты – это без преувеличения мировой тренд. Такое понятие стало синонимом экологической чистоты, натуральности, пользы для здоровья и прочих впечатляющих «плюсов». Однако полностью правда ли это?

Как правило, эко-продукты стоят ощутимо дороже, чем обычные. Однако страны ЕС, например, тратят огромные суммы на поддержку экологичного сельского хозяйства – наверняка это происходит неспроста. Потребители из разных стран, особенно из развитых, таких как США или Япония, отмечают, что экологически чистая продукция более ценна, и поэтому они готовы тратить на неё больше денег. Если говорить о конкретных аргументах, можно создать три условные группы:

  • эко-продукты не содержат опасной химии;
  • эко-продукты вкуснее и полезнее;
  • эко-продукты заботятся о природе и берегут её.

О таких продуктах регулярно говорят по радио, по телевизору, эту тему муссируют в соцсетях. Во всём мире сегодня «органика» – синоним пользы и качества.

Однако стоит помнить о том, что многие из привычных нам агрокультур – искусственные, поскольку выведены в результате селекции в результате многочисленных скрещиваний.

Боязнь химии и химикатов появилась не так давно, всего с полвека назад. Именно в это время началось активное увлечение гербицидами и пестицидами, минеральные удобрения завоевали свою нишу на рынке. За годы этот процесс был полностью взят под контроль – сегодня это отслеживают международные организации.

Важно отметить, что природные средства борьбы, например, с пестицидами и насекомыми, не намного менее опасны, чем аналогичного действия химикаты.

Главный вопрос интересующихся – действительно ли эко-продукты не содержат химии? Что ж, как ни странно, в любом продукте химия присутствует. Даже в садовых яблоках, выращенных без применения пестицидов и гормонов, присутствует, например, токоферол, рибофлавин и прочие сомнительные компоненты.

Однако это не значит, что все эко-продукты вредны. Эко, как и любые другие продукты, полностью пригодны в пищу, но во многом чище, из-за контроля целого цикла производства, а не только более «органического» метода выращивания. Если же вы покупаете продукт, который помечен одним из общепринятых в мире значков экологический сертификации, это означает, что целый цикл производства продукта сертифицирован по эко-стандарту, что значит, что в целом такой продукт не содержит ряда искусственных или вредных добавок, которые добавляются в обычные, дешёвые продукты, исполнен более качественно и, если не принесёт пользу, то точно не принесёт вреда организму. Поэтому покупать эко-продукты стоит ради себя и своего долголетия.


Комментариев к статье: "Эко-продукты – реальная польза или завышенные цены?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий:Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: