

Гормональные препараты планировании беременности

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Витамины для беременных и кормящих мам (фолиевая кислота, железо)
1966 р.
Организм кормящей и беременной женщины нуждается в дополнительных витаминах и минералах, поскольку малыш забирает у матери все необходимые ему вещества. Специальный комплекс витаминов, разработанный для беременных и кормящих мам, позволит дать ребёнку всё необходимое и сохранить женскую красоту и зд …
В наличии
Фолиевая кислота c кальцием Pigeon (для беременных)
1314 р.
Pigeon – препарат, содержащий витамины, микроэлементы, фолиевую кислоту и прочие полезные для здоровья соединения. Предназначен для беременных женщин в качестве источника полезных веществ. Способствует правильному развитию плода, снижает риски развития врожденных пороков. Состав: В 2 ка …
В наличии
Фолиевая кислота DHC (при планировании и наступлении беременности)
528 р.
Современные женщины изменили свое отношение к таким серьезным этапам их жизни, как беременность, роды, кормление малыша грудью. Все чаще они планируют беременность, готовятся к ней. Такой подход является правильным, так как организм будущей мамы должен быть здоровым. Только тогда она может рассчитыв …
В наличии
Изофлавоны сои (пищевая добавка, регулирующая гормональный баланс)
854 р.
Изофлавоны сои – уникальная пищевая добавка, регулирующая гормональный баланс. Основное назначение препаратов – нормализация уровня эстрогенов в крови. Попадая в организм, добавка действует избирательно: при нехватке эстрогена восполняет недостаток, а при чрезмерном содержании – пр …
Нет в наличии
Мака на 30 дней. Orihiro (повышает тонус мышц, улучшает кровообращение)
2002 р.
Мака на 30 дней. Orihiro снимает усталось Мака растёт в Южной Америке: это корнеплод, богатый питательными компонентами, в частности, минералами, витаминами, кислотами и т.д. Мака и экстракт из него благотворно влияют на организм человека целиком, помогают зарядиться энергией, дарят бодрость. Док …
Нет в наличии

Препараты для планирования беременности

Каждая женщина мечтает дать жизнь ребёнку. Сегодня влияние окружающей среды и другие факторы часто приводят к проблемам с зачатием и даже к бесплодию. При планировании беременности рекомендуется применять специальные препараты, которые помогут укрепить организм женщины и дать все необходимые микроэлементы будущему малышу.

Почему важно подумать о беременности заранее?

Для женщины сегодня важно сохранить свою красоту и выносить крепкого и здорового ребёнка. Чтобы это стало возможным, планирование стоит начать заблаговременно. В преддверии долгожданной беременности рекомендуется:

  • укрепить организм физически;
  • решить психологические и эмоциональные проблемы.

Перед зачатием женщинам следует проверить зрение, зубы и провести комплексное обследование. Это поможет выявить проблемы заблаговременно и заняться их решением. К тому же если у вас имеются нарушения менструального цикла, понадобится лечение гормональными лекарствами.

Какие препараты стоит принимать при планировании беременности?

Помимо особых лекарственных средств, которые вам может выписать врач по тем или иным показаниям, вы можете оздоровить свой организм при помощи:

  • витаминных комплексов;
  • фолиевой кислоты;
  • кальция.

Данная продукция поможет вашему малышу быстро и правильно развиваться и не испытывать недостатка в полезных элементах. Купить товары для здоровья из Японии можно на сайте.