

Препараты для лечения язвы желудка

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
"Спирулина голд" (для здоровья ЖКТ и печени)
3350 р.
Спирулину ученые считают уникальной водорослью. Она прожила на планете миллионы лет, но изменения окружающей среды никак не повлияли на нее. Благодаря своему составу, она смогла приспособиться и сохранить свои свойства. Сегодня спирулина применяется для лечения и профилактики многих заболеваний, она …
В наличии
Концентрат хлореллы (иммуномодулятор, очищает, лечит диабет, сердце и кожные болезни)
3639 р.
Перед вами концентрат хлореллы, или хлорелла с разрушенной оболочкой, а ведь именно она обычно и мешает полноценному усвоению этого полезнейшего вещества. Комплекс витаминов для лечения организма Хлорелла ITOH прошел полную сертификацию на внутреннем рынке Японии. Показания к применению концентра …
В наличии
Маточное молочко (против вирусов и бактерий, кожных болезней, для здоровья мозга, сердца, мочеполовой системы)
3263 р.
Маточное молочко – натуральный препарат, который имеет в своем составе большое количество полезных компонентов. В сочетании они дают поистине удивительный результат в воздействии на организм.   Полезное действие маточного молочка Royal Jelly   Участвует в выработке коллаг …
В наличии
Маточное молочко + прополис (для иммунитета, здоровья кожи, лечения болезней сердца, печени и желудка)
367 р.
Маточным молочком или Royal Jelly («королевское желе») называют особый продукт, который вырабатывается глоточными железами молодых пчел. Он обладает высокой биологической активностью и оказывает положительное воздействие на обмен веществ и различные физиологические процессы в организме ч …
В наличии
Средство для желудка "Ямамото Сенбури" (эффективная борьба с признаками нездорового желудка)
2078 р.
Эффективная японская биологическая добавка, улучшающая состояние и функционирование органов при болезнях ЖКТ.   Когда наша пищеварительная система не справляется с какой-либо из своих функций, могут возникнуть различные функциональные и патологические состояния, сопровождающиеся боле …
В наличии
Японский чай Ходжича (безопасен для детей, при заболеваниях желудка и повышенном давлении)
574 р.
Ходжича изготавливают путем пропаривания и последующей жарки листьев чайного растения. Использование щадящих технологий производства способствует сохранению в напитке полезных для здоровья человека веществ: витаминов и микроэлементов. При этом чай содержит минимальное количество кофеина, за счет чег …
Нет в наличии

Лекарства от язвы желудка

Язва желудка является хроническим заболеванием, вследствие которого на слизистой оболочке появляются язвенные образования. Она возникает по разным причинам, в том числе из-за халатного отношения к лечению болезней желудка и кишечника.

Причины развития язвы

Чаще всего болезнь появляется из-за бактериальной инфекции. Попадая в организм человека, спиралевидная бактерия разрушает кислотную среду. К развитию язвы приводят продукты жизнедеятельности этой бактерии. Источником заболевания в данном случае может быть только носитель. Заражение происходит через слюну, воду, пищу, медицинские инструменты и т.д. Другими причинами развития язвы могут быть:

 • осложнения болезней;
 • травмы;
 • неправильное питание;
 • наследственность;
 • стресс.

Кроме того, язвам больше подвержены представители мужского пола. Чтобы подобрать эффективный препарат от язвы, важно знать причину её появления.

Симптомы язвы желудка

Лечение язвы требуется проводить специальными лекарствами, поскольку заболевание имеет множество неприятных симптомов и мешает вести нормальную жизнь. Основные признаки:

 • изжога;
 • тошнота;
 • усиленное газообразование;
 • отрыжка;
 • боль в верхней части живота;
 • чувство тяжести.

Какие препараты использовать для лечения язвы?

При заболеваниях ЖКТ, в том числе язвенной болезни и гастрита, потребуется комплексное лечение и восстановление микрофлоры кишечника. В подобных случаях действенными будут следующие средства:

 • биодобавки при болезнях ЖКТ;
 • чаи для лечения болезней желудка и высокого давления крови;
 • иммуномодуляторы;
 • очищающие добавки.

Купить данные средства, чтобы навсегда забыть о проблемах с желудком, можно на сайте товаров для здоровья из Японии.