

Таблетки от переедания

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Kurenjiru (для очищения кишечника)
1528 р.
Нередко неправильный образ жизни, несбалансированное питание способствуют засорению кишечника. Возникают застойные явления, повышенное газообразование, снижается аппетит, что приводит к плохому самочувствию, запорам и другим неприятным явлениям. Если не принимать никаких мер, состояние будет ухудшат …
В наличии
Средство для желудка "Ямамото Сенбури" (эффективная борьба с признаками нездорового желудка)
2078 р.
Эффективная японская биологическая добавка, улучшающая состояние и функционирование органов при болезнях ЖКТ.   Когда наша пищеварительная система не справляется с какой-либо из своих функций, могут возникнуть различные функциональные и патологические состояния, сопровождающиеся боле …
В наличии
Витаминно-минеральный комплекс ORIHIRO (12 витаминов и 7 минералов)
1769 р.
Наше здоровье – величина столь непостоянная, что надеяться на его сохранность на протяжении долгих лет просто самонадеянно. Даже если вы не ощущаете серьезных недомоганий, для любого жителя Земли нелишним будет комплекс витаминов 2 раза в год, особенно, если они подобраны так тщательно, как ви …
Нет в наличии
Кальций с сывороточным протеином DHC (при нерегулярном питании, диетах, менопаузе, утомляемости, пожилом возрасте)
674 р.
Кальций является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для обеспечения крепости зубов, костей. Он необходим человеку на каждом этапе его жизни, как в детском возрасте, когда организм активно растет, так и в пожилом, когда костные ткани истончаются. Наибольшее содержание кальция в молоке  …
Нет в наличии
Порошок пивных дрожжей Yakult (от кожных заболеваний, гипервитаминоза, профилактика диабета)
4387 р.
Пользу пивных дрожжей сложно переоценить. Они изготавливаются из солода, который используется в производстве пива. Полученное вещество высушивается, в результате чего получается порошок, готовый к употреблению. В пивных дрожжах содержится большое количество необходимых организму человека витаминов,  …
Нет в наличии
Препарат с содержанием бифидобактерий: помощь ЖКТ и спасение от аллергии, производство компании Vita Treal
2274 р.
Согласно результатам многолетних тщательных исследований, организму человека необходимы бифидобактерии. Именно они помогают нам полноценно функционировать. Бифидобактерии присутствуют в каждом организме, и молодом, и зрелом, однако со временем эти бактерии исчезают, и их количество значительно умень …
Нет в наличии
Чай Пуэр (от токсинов, похмелья, лишних килограммов и холестерина)
505 р.
Чай Пуэр – давно известный жителям Азии напиток, который сегодня завоевал сердца еще и многих европейцев. Помимо необычного вкуса он обладает массой полезных свойств.   Действие чая пуэр:   - помогает перевариванию пищи; - благодаря ему жирная еда усваивается безболезн …
Нет в наличии

Препараты от переедания

Причины переедания могут быть разными. Иногда люди вовсе не замечают, как начинают переедать. Переедание может носить как регулярный, так и эпизодический характер, но и в том, и в другом случае оно плохо сказывается на состоянии ЖКТ и на здоровье организма, в общем.

Причины и симптомы переедания

Прежде чем начать приём препаратов от данного недуга, важно диагностировать его и выявить причину возникновения. Основные причины переедания:

 • неправильный режим питания (постоянные перекусы в течение дня);
 • большое количество нездоровой пищи в рационе;
 • несбалансированность питания.

Существует также компульсивное переедание, связанное с психологическими причинами. Основные симптомы недуга:

 • обжорство на фоне стресса;
 • большие порции пищи;
 • набор веса;
 • плохой сон;
 • поглощение пищи до возникновения тошноты;
 • приём пищи при отсутствии чувства голода.

Лечение может включать медикаментозные таблетки от переедания, антидепрессанты для нормализации эмоционального фона и психотерапию.

Последствия переедания

Возникший недуг может казаться незначительным до тех пор, пока не приведёт к таким серьёзным проблемам, как:

 • тяжесть в желудке;
 • нарушения пищеварения;
 • неконтролируемый набор веса;
 • изнашивание и истончение сосудов;
 • проблемы с сердцем;
 • нарушение в работе органов (печени, почек, ЖКТ и других).

Какие препараты следует принимать при переедании?

Предотвратить возникновение осложнений и решить проблему переедания помогут японские средства:

 • препараты после переедания (помогут вывести из организма токсины и нормализовать работу кишечника);
 • средства для улучшения пищеварения;
 • витаминные комплексы для укрепления и поддержания организма;
 • биодобавки для борьбы с лишним весом.

Приобрести любые препараты через интернет можно на сайте товаров из Японии.