

Лекарства от аритмии

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Cholesterol Guard (нормализация холестерина, против атеросклероза, стенокардии, уменьшает риск инфаркта)
4170 р.
Этот препарат способствует снижению и нормализации количества холестерина в крови человека, а также влияет на кровообращение. Избыток холестерина может стать опасностью, но его нормальное количество необходимо для полноценной работы организма человека. Выработка осуществляется в печени, но мы получа …
В наличии
Кальций и магний (для костей, сердца, нервов и кожи)
274 р.
Кальций и магний – вещества на первый взгляд не такие уж и редкие, но в организме большинства людей ощущается их недостаток. Чем старше человек, тем явственнее становится эта проблема. Чем же грозит дефицит кальция и магния нашему организму?   Роль кальция   Самая главная …
Отзывов: 2
В наличии
Рыбий жир (для иммунитета, снижения давления и лечения заболеваний сердца)
1069 р.
«Рыбий жир» DHA+ЕРА от японской компании DHC – эффективная биологическая добавка, созданная для поддержания здоровья и красоты. За основу препарата взят рыбий жир, который содержит DHA –докозагексаеновую кислоту. Эту ненасыщенную жирную кислоту получают из лососевой икры и …
Отзывов: 1
В наличии

Препараты от аритмии сердца

Аритмия сердца включает группу заболеваний, связанных с нарушением сердцебиения. Таким образом, чтобы правильно подобрать лекарство от аритмии, важно диагностировать конкретный вид болезни. Лечение недуга следует проводить как можно скорее, чтобы избежать осложнений.

Виды аритмии сердца

В группу заболеваний входят:

 • тахикардия (учащённое сердцебиение);
 • брадикардия (замедленное сердцебиение);
 • экстрасистолия (случайные неритмичные сокращения);
 • блокада сердца (нескоординированное сокращение разных отделов).

Распространённым видом тахиаритмии является мерцательная аритмия. Она характеризуется частыми хаотичными возбуждениями сердечной мышцы и мерцанием тканей. В этой форме предсердия сокращаются чаще желудочков. Почему возникает аритмия? Список лекарств от аритмии может быть длинный, но, чтобы грамотно назначить препарат при таком заболевании, важно знать причины его появления. Они могут быть следующими:

 • изменения в формировании импульсов сердечной мышцы;
 • сердечные заболевания;
 • аномалия путей распространения импульса.

Симптомы любого типа аритмии обычно включают:

 • ощущение сердцебиения (учащённого, замедленного или нескоординированного);
 • давление в груди;
 • боль;
 • одышка;
 • слабость;
 • головокружение;
 • обмороки.

Для предотвращения заболевания и его неприятных последствий важно проводить профилактику и вовремя делать ЭКГ. Какие препараты лучше принимать при аритмии сердца? Лекарственные средства могут быть назначены только квалифицированным специалистом. Но помочь себе вы можете самостоятельно с помощью немедицинских препаратов. Биодобавки и витамины не имеют побочных эффектов и подойдут как для пожилых людей, так и для детей. Среди наиболее действенных средств можно выделить:

 • рыбий жир (препятствующий возникновению сердечных заболеваний и нормализующий давление);
 • витаминные комплексы с кальцием и магнием (для укрепления костей, сердца и нервов).

Своевременно позаботившись о своём здоровье, вы надолго сохраните качество жизни. Забудьте о проблемах с сердцем, воспользовавшись нашими товарами для здоровья из Японии!