

Препараты при травме головного мозга

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Гаммалон (улучшает память, снижает давление, эффективен при укачивании и нарушениях работы головного мозга)
3563 р.
«Гаммалон» – ноотропный препарат, в роли действующего вещества которого выступает гамма-аминомасляная кислота. Данная аминокислота восстанавливает процессы метаболизма, протекающие в головном мозге, выводит из организма токсические продукты обмена, способствует утилизации глюкозы,  …
В наличии

Лекарства при травмах головного мозга

Травмы головного мозга могут случиться с каждым из нас: в результате ли удара, неудачного падения или несчастного случая, такая травма может значительно повлиять на всю дальнейшую жизнь, если вовремя не оказать реабилитационную помощь. Травма мозга может стать причиной ухудшения концентрации внимания, а также множества других проблем.

Лекарства при травме головного мозга

Японские медики рекомендуют максимально натуральные препараты при травме головного мозга. Вытяжка из различных растений и тканей животных может помочь быстро восстановиться без нежелательных последствий. Наиболее популярным препаратом, показанным к применению именно в случае травм мозга, является «Гаммалон». Это мощный ноотропный препарат исключительно позитивно влияет на организм пациента и ускоряет процесс восстановления.

Эффект препарата

«Гаммалон» создан на основе кислоты, которая нормализует метаболизм пациента и помогает мозгу усваивать различные вещества, в том числе и необходимую для полноценной работы глюкозу. Препарат «Гаммалон» вы можете купить в нашем магазине hijapan.ru, где мы предлагаем вам только самые качественные и эффективные средства из стран Азии, которые славятся своей прогрессивной и натуральной медициной.