

Лекарство от герпеса

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
24%
Фукоидан Голд (профилактика рака, лечение герпеса, ЦНС, иммунодефицита, инфекций)
10190 р. 7784 р.
Фукоидан – вещество, извлеченное из водоросли, которая по-научному называется Cladosiphon okamuranus Tokida. Как бы это невозможно не звучало, фукоидан способствует разрушению раковых клеток. Это вещество доказало свою эффективность в 95% случаев, что подтверждается японскими и американскими у …
Отзывов: 2
Нет в наличии

Препараты против герпеса

Герпес – это не заболевание, а вирус. Заражение происходит, как правило, в раннем детстве, при контакте с человеком-носителем (поцелуи, использование общих столовых приборов). То, что проявляется на коже – по сути, не герпес, а его рецидив. На сегодняшний день около 90-95% людей являются его носителями, однако в 80% вирус не даёт о себе знать, и проявляется только после провоцирующих факторов. Причиной рецидива может быть:

При этом вирус может поразить любой участок кожи или слизистых оболочек. Но зачастую проявляется на губах или на слизистой носа. Памятуя, что вирус живёт в организме, и лекарств, чтобы полностью убить герпес, на сегодняшний день не существует, важно обеспечить профилактику заболевания. Укрепление иммунной системы – первое, о чём стоит позаботиться. Человек, который спит положенное количество часов, закаляется, совершает пешие прогулки и полноценно питается, не подвержен рецидиву герпеса. Если же воспаления проявляются на теле часто, стоит обратиться к врачу для подробной консультации.

Чем лечить герпес на губах?

Японские препараты, созданные на основе натуральных компонентов, эффективны при борьбе с вирусом герпеса 1 и 2 типа. Они обладают антибактериальным, противовоспалительным и антивирусным действием. Лекарственный препарат на основе водоросли Cladosiphon okamuranus Tokida также помогает при лечении заболеваний ЖКТ, отита, ишемической болезни сердца и мочекаменной болезни. Товары из Японии эффективны в борьбе с опухолями и заболеваниями ЦНС.