

Комплексы для защиты от вирусов и инфекций

Комплексы для защиты от вирусов и инфекций
Комплексы для защиты от вирусов и инфекций
Комплексы для защиты от вирусов и инфекций Комплексы для защиты от вирусов и инфекций Комплексы для защиты от вирусов и инфекций
Артикул kompleksi8
Вес:
Наличие: В наличии
Курс приема: Фукоидан 3 мес, Пабурон Голд 1 неделя
Цена: 5204 р.
Кол-во:  
 - или - 

Фукоидан

Фукоидан – полисахарид, который присутствует в организмах некоторых иглокожих и в бурых водорослях. Он зарекомендовал себя в качестве натурального средства для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями, лечения гипертонии и воспалительных процессов, очищения и омоложения кожи.

Полезные свойства фукоидана

Благодаря сенсационным исследованиям японских ученых удалось выяснить, что фукоидан способен вызывать самоуничтожение раковых клеток. Воздействие этого вещества на поврежденные клетки привело к их самоуничтожению, при этом близлежащие здоровые клетки повреждены не были. Эффект от такого воздействия, проявившийся уже спустя 72 часа, заметно превосходил результат, который можно было бы получить в подобной ситуации после целой серии сеансов химиотерапии. И самое важное – без каких-либо побочных эффектов!

В отличие от некротического процесса, т.е. гибели клеток в результате старения или неблагоприятного воздействия на них факторов окружающей среды, процесс самоуничтожения является естественным свойством организма самоочищаться и не вызывает такие неприятные последствия, как накопление ядов и шлаков.

Учитывая антивирусную, антибактериальную и антимикробную активность фукоидана, ученые подтвердили его эффективность в следующих случаях:

• в качестве натурального вспомогательного средства для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями;

• в качестве вспомогательного средства для лечения злокачественных образований (лейкемии, рака желудка, рака молочной железы, меланомы, рака матки, рака кишечника);

• для защиты сосудов и внутренних органов от пагубного воздействия свободных радикалов;

• для разжижения крови и предупреждения образования тромбов;

• при ишемической болезни сердца;

• при иммунодефиците;

• в качестве вспомогательного средства для лечения болезни Альцгеймера и туляремии;

• при мочекаменной болезни;

• при герпесе 1-го и 2-го видов;

• при отитах среднего уха.

Кроме того, фукоидан богат полезными для кожи аминокислотами. Он повышает эластичность кожи, омолаживает ее, обеспечивает ее ровной матовой текстурой. Систематический прием препаратов с содержанием фукоидана помогает освободить кожу от вредных веществ, а также уменьшить риск развития новообразований на кожных покровах и в подкожных слоях.

Состав

БАД содержит экстракт морских водорослей (с содержанием фукоидана 80%), кристаллическую целлюлозу, сложный эфир из сахарозы и жирной кислоты, крахмал, сироп мальтозы.

Способ употребления

Препарат следует принимать по 1 таблетке дважды за день. Одной упаковки, содержащей 60 таблеток, хватает на 30 дней.

Противопоказания и меры предосторожности

В случае приема средств для разжижения крови, сопутствующего амбулаторного лечения или наличия гиперчувствительности на компоненты биологической добавки, перед ее применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Препараты на основе фукоидана не рекомендуется принимать при беременности и во время лактационного периода.

При ухудшении самочувствия от приема препарата следует отказаться.

Пабурон Голд

Препарат используется для лечения простуды, сопровождающейся такими симптомами, как насморк, кашель, головная боль, жар. Компоненты лекарства успешно справляются с мышечной болью, а также болью в суставах, горле. Его можно применять для лечения детей, но не младше одного года.

Состав

Одним из компонентов препарата является ацетаминофен, который активно борется с болью в горле, жаром. Другие компоненты, входящие в состав средства, помогают избавиться от кашля, улучшают выведение мокроты, предназначены для борьбы с насморком, чиханием, головной болью. Сульбутиамин и рибофлавин восполнят потери витаминов В1 и В2.

Применение

Для каждого возраста существует определенная дозировка, превышать которую не рекомендуется. Кроме того, необходимо проконсультироваться с врачом по поводу возможной аллергической реакции и других противопоказаний, а также совместимости с различными лекарственными средствами. Беременным женщинам нежелательно принимать данный препарат. Кроме того, обязательно нужно отказаться от алкоголя на время лечения.

Портативный блокатор вирусов 

Японские ученые, как всегда, поражают своими достижениями! На этот раз им удалось изобрести уникальный портативный блокатор вирусов Air Doctor. Это эффективное и при этом абсолютно безопасное профилактическое средство, обеспечивающее постоянную защиту от различных вирусов, аллергенов, бактерий и плесневых грибков без лекарственных препаратов и вреда для иммунитета.

Вирус-блокер абсолютно безопасен для человека, поэтому его можно применять даже для защиты здоровья детей, лиц пожилого возраста и часто болеющих людей. Радиус действия этого аппарата – 1 куб. метр.

За основу данного изобретения взята безопасная технология производства CLO2 (диоксида хлора), действие которого направлено на окисление белков вирусов. На сегодняшний день это вещество является мощнейшим антимикробным агентом. Диоксид хлора уничтожает патогенные микроорганизмы посредством окисления, не вызывающим образование вредных соединений. Ни один болезнетворный микроорганизм, известный сегодня человечеству, не способен устоять под воздействием этого мощного блокатора вирусов!

Диоксид хлора влияет на организм человека меньше, чем окружающая его среда, что документально подтверждено многочисленными исследованиями японских специалистов. Именно поэтому его можно использовать для защиты детей любого возраста. Портативный вирус-блокер Air Doctor рекомендован мировыми центрами сертификации для эффективного и безопасного использования в профилактических целях.

Состав портативного блокатора вируса

Алюминиевая перфорированная упаковка содержит твердый гранулированный диоксид хлора. Препарат не имеет запаха и не оставляет следов на одежде.

Сферы применения блокатора вирусов:

• в условиях медицинских учреждений;

• в детских садах;

• школьниками и студентами в учебных заведениях;

• в общественном транспорте и в других местах повышенного скопления людей.

Срок использования

Вирус-блок Air Doctor годен 12 месяцев в закрытом виде, а после вскрытия упаковки – не более 1 месяца.

Меры предосторожности:

• Используйте устройство только по назначению!

• При попадании препарата в желудок следует немедленно обратиться к врачу! 

• Избегайте непосредственного соприкосновения упаковки с открытыми участками кожи.

• Не рекомендуется использовать блокатор вирусов в условиях высоких атмосферных температур и под прямыми солнечными лучами.

• Не мочите устройство и не приближайте его к открытому огню!

• На открытом воздухе эффективность блокатора Air Doctor снижается, поэтому рекомендуется использовать его в закрытых помещениях или в транспортных средствах.

• При попадании препарата в глаза рекомендуется промыть их большим количеством проточной воды и немедленно обратиться к врачу.

• Если после начала использования устройства вы почувствуете какой-либо дискомфорт, от его дальнейшего применения лучше отказаться.

Посмотреть каждый товар отдельно:
Фукоидан
Пабурон Голд
Портативный блокатор вирусов

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: